Osobnosti nášho mesta

 Vo Svidníku a jeho okolí žilo a žije množstvo nadaných a talentovaných ľudí, odborníkov a nadšencov pre svoju prácu. Prinášame Vám len zopár z nich. 

 

Jozef Brudňák (* 8. november 1987) je slovenský futbalový brankár. V súčasnosti hrá za corgoňligový klub MFK Košice, kde je brankárskou trojkou.

 

Prof. PhDr. Alexander Duleba, CSc. (* 5. október 1966) je slovenský politológuniverzitný pedagóg a analytik rusínskej národnosti, pôsobiaci na Inštitúte politológie Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý sa orientuje na výskum zahraničnej politiky Slovenska a vnútornej i zahraničnej politiky štátov východnej Európy s dôrazom na ich vzťahy s Európskou úniou.

 

Viktor Dvorčák (* 21. apríl 1878Vyšný Svidník,– † 8. august 1943Budapešť) bol prešovský župný archivár, novinár a politik, spolupracovník maďarskej vlády, platený agen s krycím menom Szőke Költő (Plavovlasý básnik). Pred prvou svetovou vojnou bol poslancom Uhorského snemu za Slovensko. V roku 1916 publikoval dielo Sáros földje 1914 – 15 (Šarišský ľud 1914 – 1915), v ktorom opísal šarišských Slovákov ako ľud bez vlastného národného života, hlásiaci sa k Maďarom. Známym sa stal aj ako tvorca a propagátor myšlienky tzv. slovjackeho národa. Od roku 1917 bol redaktorom promaďarského týždenníka Naša zastava, ktorý vychádzal v Prešove v rokoch 1907 – 1918  a neskôr v Budapešti v rokoch 1939 – 1943. Bol tiež redaktorom novín Eperjesi Lapok (Prešovské noviny).

 

Kristína Peláková, známa pod umeleckým menom Kristína (* 20. august 1987Svidník), je slovenská speváčka, ktorá okrem iného Slovensko reprezentovala na súťaži Eurovision Song Contest 2010. Na scéne je stále aktívna, hoci sa stala mamou. 

 

Juraj Lažo (* 2. máj 1867Svidník – † 28. máj 1929) bol kultúrny a politický pracovník Rusínov. Do prvej svetovej vojny pracoval v USA. Skúsenosti získane v Spojených štátoch využil po návrate do Svidníka, kde vybudoval stavebnú firmu. Bol tvrdý kritik maďarskej politiky Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. V 20. rokoch 20. storočia začal dodržiavať pravoslávne náboženské cítenie. Svoje názory vyjadroval na poste senátora Československej sociálno-demokratickej robotníckej strany v rokoch 1920 – 1925 v česko-slovenskom parlamente. V roku 1924 založil tlačiareň vo Svidníku na tlačenie kníh, ktoré propagovali rusínsku orientáciu a tradície v súlade s pravoslávnym náboženským presvedčením.

 

Róbert Pich (* 12. november 1988Svidník) je slovenský futbalista momentálne hrajúci v tíme poľskej najvyššej súťaže Śląsk Wrocław.

 

Dr.h.c., PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. (* 26. marec 1946Svidník) je slovenský etnológ a múzejník, kultúrny predstaviteľ ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku. Celý život bol mimoriadne aktívny a nezaháľa ani na dôchodku. 

 

 

MUDr. Juraj Vančík, CSc.MBA [1] (* 2. mája 1950Svidník) je slovenský lekárkardiológhudobníkspevákmanažérpodnikateľ a moderátor. Zakladateľ prvej slovenskej súkromnej nemocnice. 

 

Ludvík Svoboda (* 25. november 1895 – † 20. september 1979) bol česko-slovenský generál a prezident, nositeľ titulov hrdina ČSSR a ZSSR. V rokoch 1968 až 1975 bol prezidentom Československej socialistickej republiky. Arm. Gen. Ludvík Svoboda je dvojnásobným čestným občanom Svidníka. Obec Svidník mu udelila čestné občianstvo 21. 4. 1946 a mesto Svidník 23. 5. 1968. Ako veliteľ I. československého armádneho zboru sa pri oslobodzovaní Svidníka výrazne zapísal do histórie tohto kraja. Počas frontových dní zabezpečoval pre civilné obyvateľstvo potraviny, vo vojenských kuchyniach sa dal najesť zúboženým, vyhladovaným deťom. V povojnových rokoch prikázal na našom území opravovať rozbité mosty a cesty, odminovávať úrodné polia, obnovovať život pod Duklou. Najväčším darom pre občanov bolo postavenie prvej barakovej nemocnice, neskôr novej modernej nemocnice, nesúcej jeho meno. Obyvatelia Svidníka si jeho nezištnú pomoc nesmierne vážia.

 

(ver, zdroj: svidnik.sk, wikipedia.sk)

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe. 

 
Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.