Ako sa Svidník saral o ľudí počas pandémie?

 Mesto Svidník počas covid pandémie dbalo na dennej báze na dodržiavanie opatrení a vyvíjalo sa veľké úsilie na zníženia rizika nákazy občanov.


Od prvej vlny sa dezinfikovali verejné dotykové plochy, kontajnery na zber odpadu, priestory v marginalizovaných skupinách obyvateľstva i na úrade. Rozdávali sa rúška a neskôr respirátory pre rizikové skupiny. Zabezpečovali sa najskôr plošné testovania a následne aj očkovania v mestských priestoroch. Ponúkali sme možnosť nákupov pre ohrozené skupiny a spustili sme masívnu informačnú kampaň. Primátorka Marcela lvančová: ,,Každá vlna pandémie, ktorá nás zastihla je niečím iná a inak nás skúša. Snažíme sa poučiť z tých predošlých a maximálne sa pripraviť na ďalšie obdobie. Riadime sa odporúčaniami RÚVZ Svidník, radíme sa pri každom kroku a sme súčinní pri aplikovaní opatrení, ktoré sú navrhované." 

Školy v meste Svidník tak ako v iných regiónoch boli v ostatnom čase v režime školského semaforu, mesto pridalo k rannému filtru na školách aj ranný filter na mestskom úrade a finančne sme podporovali testovanie zamestnancov v sociálnej oblasti, či v technických službách. Práve úrad, opatrovateľská služba, či technické služby sú inštitúcie, od ktorých občania očakávajú stabilitu a funkčnosť, takto sa s plnou zodpovednosťou pristupovalo k udržaniu funkčnosti služieb mesta Svidník. Technické služby v meste Svidník realizovali počas uplynulých dvoch rokov zber veľkoobjemového odpad a elektroniky priamo od domov a bytoviek. Tento systém v čase pandémie zabezpečil ekologické zbavovanie sa odpadu a zníženie stretávania sa občanov na Zbernom dvore. Samotné hromadenie odpadu, bol najmä v prvej vlne celosvetový fenomén, ľudia boli doma a tvorili obrovské množstvá odpadov. Medzi prvými na Slovensku sme zaviedli triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré úspešne funguje a zabezpečuje kvalitný kompost pre domácnosti. V ostatných rokoch sme sa prispôsobili zrušeniu podujatí a stretnutí väčších skupín ľudí. Podujatia sa odkladali na neskoré jarné a letné mesiace, tak ako to opatrenia dovoľovali.  (Kristína Tchirová)

RAMČEK: 

V roku 2020 Mesto Svidník v rámci celoplošného antigénového testovania v Slovenskej republike v dňoch 31.10.2020 až 01.11.2020 a následne v dňoch 07.11.2020 až 08.11.2020 zriadilo vo svojej pôsobnosti 9 odberových miest. 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 198/2020 zo dňa 16.09.2020 bol znížený nájom za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve mesta Svidník o 50% počas doby úplného uzatvorenia jednotlivých prevádzok pre nájomcov o úľavu požiadalo 10 subjektov v celkovej výške 2062,50 EUR. 

V roku 2021 Mesto Svidník v rámci pravidelného plošného antigénového testovania v Slovenskej republike v dňoch od 21.01.2021 do 09.05.2021 zriadilo vo svojej pôsobnosti 2 mobilné odberové miesta (tzv. MOM-ky) v súlade s materiálom nazvaným „Manuál na plošné testovanie COVID-19 pre primátorov a starostov" vydaným Úradom vlády SR a Ministerstvom vnútra SR.

Mesto Svidník naďalej investuje do zvýšenia ochrany občanov. Z vlastných zdrojov boli nakúpené germicídne žiariče do materských škôl vo Svidníku. Investujeme do dezinfekčných prostriedkov vo všetkých školských zariadeniach. Zabezpečili sa bezdotykové stojany na dezinfekciu do všetkých prevádzok mesta, ako napr. Dom kultúry, Turistické informačné centrum, Mestský úrad a podobne. (KT)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe. 

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.