Svidník bude mať cyklotrasu a most

 Vo Svidníku a jeho okolí je málo oficiálnych cyklochodníkov a cyklotrás. To by sa však malo zmeniť. Mesto Svidník získalo prostriedky na projektovú dokumentáciu (PD) cyklistického chodníka. Zámerom je vytvoriť PD na tri nové cyklotrasy a nový cyklomost, ktorý spojí v sútoku rieky Ondava pravobrežnú a ľavobrežnú časť trasy. Z celkového rozpočte 30 400,- eur získalo mesto Svidník 28 800,-eur z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Koncom februára bola ukončená súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ktorú vyhrala firma Stavoprojekt, s. r. o.

 

“Vo víziách mesta je cyklistický chodník o dĺžke 2586,42 m s asfaltovým povrchom na betónovom podklade, ktorý prepojí sever, juh a západ mesta a umožní ekologické presúvanie sa cez mesto i do okolia. Podielom na projektovej dokumentácii mesta Svidník je 5% z celkových nákladov vo výške 1600,-eur. Na realizáciu samotného cyklochodníka a cyklomostu sa mesto Svidník bude uchádzať o prostriedky z externých zdrojov v ďalších výzvach,” informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. 

 

Primátorka mesta Marcela Ivančová zdôraznila, že výstavba cyklochodníka bude výborným prínosom pre rozvoj vnútromestskej cyklistickej dopravy, prímestskej rekreácie a cestovného ruchu.  

“V ostatnom období sme vypracovali spolu s organizáciami a inštitúciami v meste propagačný materiál. Máme v meste vysvietené dve dominanty, ktoré realizovala súkromná organizácia a získali sme projekt s poľskými partnermi na vytvorenie ďalších propagačných materiálov a reklamného filmu. Všetky tieto aspekty spolu s budovaním rekreačných trás pomáhajú rozvíjať turizmus v našom meste a regióne. Verím, že sa podarí upraviť aj další úsek na nábreží rieky Ladomirka, ktorý je už teraz obľúbenou rekreačnou zónou.. - násyp,“uviedla M. Ivančová.

 

Plánovaná cyklistická komunikácia v troch trasách má charakter všeobecnej infraštruktúry, bude bezplatná, verejne využívaná a prístupná pre všetkých bez obmedzení. “Má spojiť voľnočasový areál mesta na Festivalovej ulici, v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, amfiteáter, skanzen a lesopark s existujúcou a plánovanou zástavbou na pravom brehu Ondavy aj s vybavenosťou a podnikateľskými areálmi na Bardejovskej ulici. Súčasťou projektu bude cyklolávka, ktorá je plánovaná o dĺžke 50,4 m bude oceľová, závesná na jednom pilieri a prepojí trasu na sútoku rieky Ondavy,” skonštatovala Tchirová. (ver)

 
 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 Projekt je financovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je propagácia nápadov udržateľnej regionálnej spolupráce v Strednej Európe. 

Autor: red
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.