Poslanci riešili skládku odpadu, potom prerušili rokovanie

Poslanci rokovanie prerušili, opäť bude v stredu o 15.hodine.
Svidníčania produkujú stále viac odpadu. Aj cena za odpad sa postupne zvyšuje. Poslanci rozoberali na Zelený štvrok problém o skládke odpadu v Šemetkovciach. “Ukladanie odpadu má stúpavú tendenciu za posledné roky. V roku 2013 bol zredukovaný počet veľkoobjemových kontajnerov, čo malo za následok vznik čiernych divokých skládok. V roku 2014 bol teda počet kontajnerov obnovený na pôvodné objemy. Množstvo odpadu, ako aj cena odpadu za tonu sa postupne zvyšuje. Momentálne mesto poskytuje zľavy študentom, dôchodcom, držiteľom preukazov ZŤP, colníkom a poberateľom dávok v hmotnej núdzi. Výber poplatkov za komunálny odpad je teda v priemere nižší o 60 000 eur, čo je v prepočte okolo 25%. Zvyšuje sa i výška nedoplatkov za poplatky za komunálny odpad. Investície do odpadového hospodárstva tvoria pritom jednotnú položku 3,7 milióna eur,” uviedol Nikolaj Vlčinov, vedúci finančného odboru na Mestskom úrade vo Svidníku. Zber odpadu v rámci mesta Svidník vykonávajú Technické služby mesta, ktoré sú príspevkovou organizáciou mesta, takže od mesta dostávajú príspevok na svoju činnosť. “U Technických služieb a zberu komunálneho odpadu je zamestnaných 8 pracovníkov, to sú dve osádky na dvoch autách, ktorí denno- denne odvážajú odpad. Priemerná mzda na pracovníka v hrubom je 545, 40 eura v roku 2016. Spotreba palív, olej a mazivá tvoria čiastku 17 508. Všetky mestá v Prešovskom kraji, ktoré sú porovnateľné s mestom Svidník dotujú vývoz odpadu vo svojich mestách. Mesto Svidník dotuje za rok 2016 sumou 80 000 eur, čo je cena porovnateľne nižšia, ako priemer ceny, ktorá je dotovaná inými mestami. Ukazuje sa, že tento systém je nastavený dobre,” povedal primátor mesta Ján Holodňák. KONATELIA FIRMY NA ZASTUPITEĽSTVO NEPRIŠLI Vook vyčítal mestu, že Svidníčania platia viac za odpad ako dedinčania. “Odpad v našom meste vyvážala firma EKO servis Svidník s.r.o., ktorá už z nejakých príčin odpad v našom meste nerieši, má to na starosti firma AGB Eurotrend s.r.o. . Je trošku smiešne, že si hovoríme, ako je dobre všetko nastavené a pri tom Svidníčania platia za odpad viac ako ľudia z obcí. My sme mimoriadne zasadnutie zvolávali hlavne kvôli tomu, aby prišli konatelia tejto spoločnosti a aby vysvetlili, aby sme sa mohli aj ich konkrétne pýtať a ak viem, tak včera bolo rokovanie správnej rady za účasti konateľov, za účasti starostu a myslím si, že ak tu nemáme konateľov, aby sme sa mohli pýtať, tak ani nemá cenu sa o tom baviť,” skonštatoval Ján Vook. Reagoval na to primátor. “Obce majú odvezenie jednej tony odpadu lacnejšie ako mesto Svidník a jedná sa o obce, ktorým smetie vyvážala súkromná firma z Košíc- Fura. To boli klienti, ktorí od mesta Svidník odišli,” povedal Holodňák. Tiež povedal, že konateľov firmy viackrát na rokovanie pozval. Žiaľ, neprišli. ROZDIELNE PODMIENKY V roku 2006 mesto vstúpilo do spoločnosti s podielom 20%, mesto Šemetkovce, na ktorého území je skládka s podielom 15% a firma AGB s podielom 65%. Skládka začala fungovať v roku 2012. “Podľa tejto zmluvy mala mať účasť v zmluve dve hlavné výhody. Prvá z nich bola tá, že sme mali mať 3 kazety, teda 3x12 rokov, na 36 rokov pokoj od problémov s odpadom. Prešlo 5 rokov a je tu prvý závažný problém. Prvá kazeta je naplnená po piatich rokoch. Druhá výhoda bola tá, že všetky 3 zložky budú mať rovnocenný hlas pri stanovovaní ceny odpadu. Ďalšia vec, myslím, že v Humennom, bola cena za vozenie odpadu 13 eur. Svidník má 28. Skládku v Humennom prevádzkuje firma s veľmi podobnou vlastníckou štruktúrou, ako je skládka v Šemetkovciach. Minimálne niektorí vlastníci sa tam opakujú. Tak ma zaujíma, prečo Humenné 13 eur a Svidník, ktorý je spoločníkom vo firme 28. Zdá sa mi navyše nefér spoluvlastníkovi skládky účtovať vyššiu cenu, ako majú ostatní užívatelia skládky. Ak by všetci platili rovnakú cenu, vôbec by sme sa nemuseli baviť o navyšovaní, pretože skládka by mala oveľa vyšší výnos. Cudzí majú teda lepšie podmienky, ako mesto Svidník, ktoré je spoluvlastníkom skládky. Všetci platia menej, iba Svidník platí najviac,” zdôraznila poslankyňa Marcela Ivančová. POKRAČOVANIE ZASTUPITEĽSTVA BUDE V UTOROK Cyril Dudáš povedal, že sa musia rozhodnúť, čo s tou skládkou do budúcna. “Zbytočne tu budeme rozprávať o nejakom zvýšení a že niekto dáva o 2 eurá viac za tonu odpadu. My ako 20% vlastník nevieme o tejto skládke v podstate nič. Je potreba si určiť priority, či ideme do vlastníctva skládky,” uviedol Dudáš. Pridal sa poslanec Pavel Olejár. “V celom procese je veľmi veľa pochybení a žiadna vízia riešenia do budúcna. Požiadam asi hlavného kontrolóra, aby vykonal kalkuláciu vývozu a zberu odpadu. Nie len pre mesto Svidník, ale aj pre obce. Dlhšiu dobu upozorňujem na to, že mesto Svidník nemá s firmou Eko servis, aj teraz s tou novou firmou žiadnu zmluvu. Zmluvu majú Technické služby, ktoré nemali právo takúto zmluvu podpísať- je to v rozpore so zákonom. Jediným pozitívom tej zmluvy bolo zníženie ceny oproti 30 eurám na sumu 28,” povedal Olejár. Ten navrhol prerušenie rokov. Tento návrh poslanci ešte po ďalšej diskusii podporili. (ver)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.