Zatancovali v modernom aj ľudovom štýle

zdroj: tkspektrum.sk
V giraltovskom Dome kultúry sa uskutočnila regionálna prehliadka „Vo víre tanca 2017“ v modernom štýle. Hneď po nej nasledovali folklórne vystúpenia v Stropkove. Postupová súťaž, ktorú zorganizoval PSK Prešov v spolupráci s POS Svidník, prebiehala v dvoch mestách - v Stropkove a Giraltovciach. „Vo víre tanca 2017 – moderný tanec je súťažnou prehliadkou choreografickej tvorby detských a mládežníckych skupín nefolklórneho tanca. Podujatie si mohli vychutnať Giraltovčania. Mali sa jej možnosť zúčastniť jednotlivci alebo kolektív nefolklórneho tanca, ktorý pôsobí v okresoch Svidník a Stropkov. Mohli využiť tanečné štýly ako jazz, hip-hop, disco, show dance, národné tance, scénický tanec, mažoretky, muzikál a iné. V programe sa predstavili ZUŠ Giraltovce a Svidník, SZUŠ Stropkov a ZUŠ F. Veselého v Stropkove, TK Svitan, TK u Márie Sopkovej, ZŠ Giraltovce, ZŠ Mlynská Stropkov, Detský domov Svidník. Minulý rok sa podarilo vytvoriť trojstupňovú koncepciu postupu, vďaka čomu budú mať víťazi jednotlivých kategórií možnosť postúpiť na Deň tanca 2017 (krajského kolo), prípadne Deň tanca 2017 (celoslovenské kolo) v Žiare nad Hronom,“ informuje Miroslav Štoffa. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií – MŠ a 1. i 2. stupeň ZŠ. Súťaž bola určená pre tanečné skupiny fungujúce pri CVČ, MsÚ a podobne, súčasťou podujatia bola prezentačná, hodnotiaca i vzdelávacia časť. Cieľom bolo dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru v regióne. „Motivovať choreografov a pedagógov k tvorivej práci - umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a autorov, metodicky pomôcť im a kolektívom formou rozborov, vystúpení s odborníkmi. Ku kritériám hodnotenia patrili nápad a spracovanie námetu vzhľadom na vek a schopnosti interpretov - výber hudobnej predlohy, práca s hudbou - technická a charakterová úroveň interpretácie, prirodzenosť prejavu, výtvarné dotvorenie vystúpenia (kostýmy, scéna, rekvizity) a celkový umelecký dojem. Súčasťou podujatia bola okrem prezentačnej a hodnotiacej časti aj vzdelávacia časť. Vo folklórnom tanci „Vo víre tanca – folklórny“ sa predviedli v Stropkove žiaci DFS Komanička, Makovička a Motýlik SZUŠ Stropkov. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.