Antik podporil rozpočet mesta tisícmi eur

Vedenie poskytovateľa gigabitového internetu a interaktívnej televízie Antik Telecom sa dohodlo s primátorom mesta Svidník na zmluve o jednorázovej primeranej náhrade za obmedzenie využívania pozemkov mesta pri výstavbe siete. Operátor do rozpočtu mesta prispel sumou takmer 12 tisíc euro. Zároveň v týchto dňoch prebehlo aj protokolárne prevzatie terénnych úprav po ukončení stavby. Stavba metropolitnej optickej siete v Svidníku je po ukončení prác v teréne aj „papierovo“ ukončená. Spoločnosť Antik Telecom a primátor mesta sa na začiatku roka dohodli na formulácii zmluvy o jednorázovej primeranej náhrade za obmedzenie využívania pozemkov mesta, cez ktoré optická prechádza a v marci bola daná zmluva oboma stranami aj podpísaná. V zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva z leta minulého roka bola stanovená náhrada, ktorá v prepočte na metre štvorcové znamená pre rozpočet mesta výnosy vo výške 11.500 eur . Antik prostriedky ešte v mesiaci marec na účet mesta aj uhradil. Ako jedna z posledných formálnych aktivít prebehlo v týchto dňoch aj prevzatie terénnych úprav po vykonaní stavby zamestnancami mestského úradu a do rovnakého termínu aj ukončenie posledných častí povrchových úprav, ktoré pre zaujímavosť zahŕňali aj utlačenie zeminy, obnova trávneho porastu či vyhrabanie kameňa. Rovnako bola na náklady spoločnosti Antik objednaná aj obnova asfaltového krytu niekoľkých desiatok metrov štvorcových chodníkov od Technických služieb mesta. „Sme radi, že po dvoch rokoch výstavby môžeme povedať definitívne hotovo pri výstavbe gigabitovej optickej siete v meste. Napriek počiatočným ťažkostiam sme prišli k dohode s vedením mesta a teší nás, že samospráva bude môcť využiť aj naše zdroje na prospech všetkých obyvateľov. Zároveň sme sa na výzvu samosprávy dokázali dohodnúť aj s ďalšími operátormi, a sieť postavili spoločne v jednom výkope. Ušetrili sme tak polovicu mestských pozemkov a mesto bolo menej zaťažené výstavbou. O správnosti nášho postupu svedčia aj pre nás pozitívne rozhodnutia všetkých odvolacích a nadriadených orgánov, ktoré o námietkach a odvolaniach vo veci výstavby siete rozhodovali,“ vysvetľuje Peter Blaas, riaditeľ pre rozvoj spoločnosti Antik Telecom. „Za podstatné považujeme, že sme Svidníčanom dokázali priniesť zníženie cien za internet či televíziu a zároveň aj podstatné zvýšenie kvality v podobe rastu rýchlosti, kvality obrazu, počtu kanálov a moderné služby ako je napríklad TV archív.“ (pr)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.