Zo svidníckeho Pamätníka Sovietskej armády si robia vandali smetisko

Na sociálnej sieti sa šíria diskusie o neporiadku v okolí Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku. Po vandaloch musia upratovať nielen zamestnanci, ale aj dobrovoľníci, ktorí sa na devastovanie okolia tejto pamiatky nemôžu pozerať. Pamätník sa stal v poslednom čase lákadlom nielen pre turistov, ale aj mnohých vandalov, ktorí sa jeho okolie opakovane usilujú zničiť. To, čo iní na historickej a národnej kultúrnej pamiatke obdivujú a tešia sa jej, na druhej strane ho navštevujú tí, ktorí majú radosť z devastácie. Niektorí Svidníčania kritizujú, že tam chýba kôš a navrhujú umiestniť napríklad i kamerový systém. „Prostredie pamätníka vyzeralo, ako by tam narýchlo skončil hudobný festival. Nazberali sme dve vrecia odpadu, no ďalších päť - desať tam stále čaká na naplnenie. Ak chcú v mojom rodnom meste Svidník prilákať nejakých turistov aj do nášho regiónu, určite to nemôže takto vyzerať. Kto tu po zhliadnutí nejakej reklamy alebo len tak náhodou zablúdi, už sa tu radšej nikdy nevráti,“ uviedli na Facebooku na stránke Svidník otvorene manželia Rasťo a Veronika Kruľovci, ktorí sú dobrovoľníkmi chrániacimi prírodu a založili projekt Wastebusters. O areál Pamätníka a vojnového cintorína sa stará Vojenský historický ústav - Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea. „Pamätník sovietskej armády vo Svidníku je vlastníctvom VHÚ Bratislava, a ten je zodpovedný za stav a čistotu v areáli pamätníka. Mesto Svidník má záujem na tom, aby areál pamätníka bol dôstojným miestom, kde je čistota a poriadok, lebo práve tento pamätník je jedným z najnavštevovanejších turistických miest v našom meste. V tomto smere sme vždy pripravení na spoluprácu s VHÚ Bratislava, kde v prípade oslovenia sme ochotní prostredníctvom TS mesta Svidník alebo aktivačných prác zabezpečovať čistotu a poriadok. Takto to už pár rokov funguje pri kosení spomínaného areálu, ktoré je realizované TS mesta Svidník na základe dohody s mestom Svidník,“ potvrdila za mesto hovorkyňa Jana Micenková. NEUSTÁLY BOJ S VANDALIZMOM Podľa riaditeľa VHÚ, plukovníka Miloslava Čaploviča, svidnícki zamestnanci vykonávajú každodenne v pravidelných intervaloch fyzickú kontrolu a následnú údržbu areálu pamätníka. Patrí k tomu aj čistenie od nahromadených pohodených odpadkov. V posledných rokoch podľa neho nikto nevyzbieral z areálu pamätníka a jeho okolia viac pohodených odpadkov rôzneho druhu, ako práve títo pracovníci. „S hlbokým poľutovaním však musím zároveň konštatovať, že aj napriek tejto snahe zamestnancov VHÚ – Mo VHM Svidník miestni vandali, najmä v neskorých nočných hodinách, znečisťujú nielen pietny areál pamätníka, ale aj ďalšie pozemky, ktoré sú v správe Vojenského historického ústavu (VHÚ) Bratislava.“ KOŠE NEPOMOHLI V minulých obdobiach boli v areáli opakovane nainštalované odpadkové koše. Aj tie zničili. „Miestni vandali, namiesto toho, aby ich používali na odhadzovanie odpadkov, ich zničili, a to vo veľmi krátkom čase po ich osadení. Práve z tohto dôvodu sa ani v najbližšej budúcnosti neplánuje v areáli pamätníka a jeho okolí inštalácia nových odpadkových košov, keďže ich opakované osadzovanie nie je najlacnejšie a stále existuje predpoklad, že miestni vandali budú pokračovať v ich ničení, tak, ako tomu bolo aj v nedávnej minulosti,“ vyjadril sa riaditeľ. Tvrdí, že poškodeniu a odstráneniu odpadkových košov, znečisťovaniu pamätníka a jeho okolia nedokázala v minulosti zabrániť ani stála 24-hodinová služba vykonávaná zamestnancami vo Svidníku. Na údržbe areálu Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku sa spoločne s pracovníkmi od 1. augusta 2015 pravidelne v rámci rôznych projektov podieľajú aj nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na svidníckom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. „Okrem toho boli na základe viacerých služobných rokovaní medzi zástupcami VHÚ Bratislava a Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku v okolí objektov nachádzajúcich sa v správe VHÚ Bratislava posilnené hliadky vo večerných a nočných hodinách. Zdá sa však, že aj napriek týmto viacerým prijatým opatreniam sa stále nájdu vandali, ktorí aj naďalej znečisťujú areál národnej kultúrnej pamiatky – Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku. A to aj napriek tomu, že sa jedná v prvom rade o pietne miesto, kde sú pochovaní príslušníci sovietskej Červenej armády, ktorí obetovali to najcennejšie – svoje životy v boji za oslobodenie našej vlasti a za slobodu nás všetkých, teda aj týchto vandalov, ktorí si ich pamiatku „ctia“ tým, že znečisťujú a vykonávajú rôzne nehanebnosti priamo na ich hroboch.“ NIČIA ZÁMERNE A OPAKOVANE Neporiadok zrejme spôsobuje tá istá skupina. „Znečisťovanie areálu Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku a jeho okolia, ktorého svedkami sme boli v posledných dvoch mesiacoch, sa podľa slov viacerých svedkov dialo opakovane a výlučne v réžii tej istej skupiny miestnych svidníckych vandalov, ktorí sa v areáli pamätníka a v jeho okolí pravidelne zdržiavajú v neskorých večerných a nočných hodinách. Navyše, tento vandalizmus sa s najväčšou pravdepodobnosťou vykonáva zámerne, o čom svedčia aj nájdené odpadky zamestnancami VHÚ – Mo VHM Svidník,“ tvrdí Čaplovič. Jednalo sa o väčšie množstvo cestovných lístkov pohodených na jednom mieste v areáli pamätníka. „Na všetkých bolo uvedené rovnaké číslo cestovnej SAD karty: 49929. Pri takomto zámernom znečisťovaní pamätníka a jeho okolia by zrejme odpadkové koše, na ktorých absenciu sa väčšina ľudí odvoláva, veľmi nepomohli. Preto mám dojem, že správanie sa týchto vandalov je skôr výsledkom nezvládnutej výchovy ich nezodpovedných rodičov a nie chýbajúcich odpadkových košov, pretože každý slušne vychovaný človek by nemal odpadky vyhadzovať kdekoľvek na zem, bez ohľadu na to, či sa na danom mieste nachádza alebo nenachádza odpadkový kôš.“ Myslí si, že by sa mali zamyslieť nad tým, že aj vojaci, ktorí sú tam pochovaní, majú svoje rodiny a že ani týmto vandalom by sa nepáčilo, keby príbuzní týchto vojakov robili neporiadok a vykonávali rôzne neprístojnosti na ich hroboch. „Touto cestou by som chcel vyzvať aj obyvateľov svidníckeho regiónu a návštevníkov týchto pamätných miest, aby dodržiavali v uvedenom areáli poriadok a čistotu, a v prípade, ak by sa stali priamymi svedkami znečisťovania areálu, aby takéto konanie bez váhania nahlásili zamestnancom VHÚ – Mo VHM Svidník, prípadne aby priamo kontaktovali Políciu SR,“ dodáva. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.