VYHODNOTENIE 7. MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE “NAŠI SUSEDIA – MÔJ SVET V BUDÚCNOSTI” v RZESZOWE

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ vo Svidníku sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja “NAŠI SUSEDIA –MÔJ SVET V BUDÚCNOSTI”, ktorú zorganizoval Dom kultúry mládeže v Rzeszowe. Súťaž je organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszowom. Hlavným cieľom tejto súťaže je nadväzovanie a rozvíjanie vzťahov a medzinárodnej spolupráce prostredníctvom kultúry a umenia. Špecifickými cieľmi sú upevňovanie pozitívnych vzťahov a priateľstva medzi Slovákmi a Poliakmi, ktorí bývajú v susedných regiónoch, podpora aktivít spojených s národnou kultúrou Poľska a Slovenska, smerovanie perspektív rozvoja a spolupráce v kontexte členstva v Európskej únii a rozvoj predstavivosti a tvorivého vyjadrovania detí a dospievajúcich. Hodnotiaca komisia po vzhliadnutí 573 výtvarných prác z poľských a slovenských škôl rozhodla oceniť 98 prác (23 cien 75 diplomov za zakvalifikovanie práce na výstave). Z 10 výtvarných prác, ktoré reprezentovali ZUŠ Svidník, bolo 8 ocenených. Slávnostné vyhodnotenie tejto výtvarnej súťaže spojené s otvorením výstavy sa uskutočnilo 31. marca 2017 v Dome kultúry mládeže v galérii Nový svet v Rzeszowe. Tento slávnostný okamih si osobne vychutnali aj pozvaní žiaci s rodičmi zo svidníckej ZUŠ. Vyhodnoteniu a odovzdávaniu cien predchádzal krátky program a príhovory riaditeľov MDK v Rzeszowe Boguslawa Tomczaka a Domu kultúry vo Vranove Ing. Alfonza Kobielskeho. V 1. kategórii získala 1. cenu Karin Pirščová za prácu v kombinovanej technike „Môj robotpes“. V 2. kategórii si 2. cenu prevzala Stela Haňaková za maľbu „Stretnutie s mimozemšťanmi“. Čestné uznanie získala Klára Holodňáková s prácou v kombinovanej technike „Prázdne mesto budúcnosti“. Diplomy za zakvalifikovanie práce na výstave si osobne prevzali Alexej Kaščák, Adam Hríb, Klára Kuriľaková, Natália Jackaninová a Kristína Pilipová. Poďakovanie za prípravu žiakov do tejto súťaže obdržali aj učiteľky ocenených žiakov Viera Guzlejová a Viera Skalková. Po slávnostnom obede už na všetkých čakali dvojhodinové výtvarné dielne. Tentokrát to bola práca s plsťou pod vedením skúsenej lektorky Agáty Kwiatkowskej. Zaujímavej činnosti neodolali niektoré mamičky a v tvorivej atmosfére aj pod ich rukami vznikali zaujímavé dielka, aby im doma ešte dlho pripomínali tento slávnostný a úspešný deň. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Marcelovi Prokopovi za zabezpečenie dopravy, vodičom za bezpečnú jazdu a poľským hostiteľom za výborne zvládnutú organizáciu podujatia. -am-
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.