Slávik Slovenska už má svojich víťazov obvodných kôl

Vo štvrtok 11. 5. 2017 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Svidníku konalo obvodné kolo súťaže pod názvom Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich v III. kategóriách. V I. kategórii získala zlaté pásmo s postupom na krajské kolo súťaže Timea Lechmanová zo Súkromnej ZŠ Giraltovce, ako náhradník bola vybraná Liana Olejárová zo Spojenej školy vo Svidníku. V II. kategórii získala zlaté pásmo s postupom na krajské kolo súťaže Diana Gabriela Džalajová zo Spojenej školy Svidník a ako náhradník Ľudmila Lukáčová zo ZŠ 8. mája vo Svidníku. V III. kategórii získala zlaté pásmo s postupom na krajské kolo súťaže Ivana Koreňová zo Súkromnej ZŠ Giraltovce, ako náhradník Magdaléna Perželová zo ZŠ Kračúnovce. Porota pracovala v zložení Anna Kyjovská – predseda, Jana Kontúrová a Mgr. Vladimír Pasnišin. Ako korepetítori sa predstavili Mgr. Marián Cuprišin DiS.art, Mgr. Igor Diky, Mgr. Ingrid Lukáčová, Matej Ragan, Vladislav Sluk, Aneta Suchaničová a Dávid Grundza. „Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí svojich zverencov na túto súťaž pripravovali, a všetkým deťom, ktoré sa súťaže zúčastnili. Za pomoc pri organizácii by sme radi poďakovali Regionálnej a rozvojovej agentúre vo Svidníku, Jánovi Hirčkovi – Dukla Destination, Rodičovskému združeniu pri ZUŠ vo Svidníku a v neposlednom rade obetavým kolegom a kolegyniam - učiteľom ZUŠ, ktorí sa tejto úlohy výborne zhosťujú už niekoľko rokov,“ uviedol riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Svidníku Mgr. Marcel Prokop, DiS.art. (rf)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.