Privítali deti

Na mestskom úrade pravidelne vítajú novorodencov
V prvom májovom týždni sa v obradnej miestnosti na MsÚ Svidník konal slávnostný obrad uvítania detí do života a zapísanie rodičov do Pamätnej knihy mesta Svidník. Primátor mesta Ján Holodňák daroval mamičkám Pamätný list i kytičku a pre ich ratolesti drobný darček. Zaželal všetkým veľa zdravia a šťastia, deťom neskonalú rodičovskú lásku a krásne, pokojné detstvo. Túto milú slávnosť spestrili deti z Materskej školy gen. Svobodu vo Svidníku svojim programom, v ktorom mamičkám i deťom krásne zarecitovali a zaspievali. (jm)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.