Úradná správa č. 30 zo dňa 11. máj 2017

Sekretariát: Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk ŠTK OOFZ: 1.Schválila výsledky 20.kola 6.ligy dospelých, 9.kola 7.ligy dospelých, 8.kola 4.ligy dorastu, 8.kola 3.ligy žiakov 2. Kontumuje: stretnutie 8.kola 3.ligy žiakov Stročín – Kuková 0:3 kont. – domáci nepripravili HP na stretnutie, do pozornosti DK 3. Schvaľuje žiadosť FK Drustav-SK- Hrabovčík o zmenu UHČ stretnutia 9. kola 4.ligy dorastu Rovné – Hrabovčík dňa 14.5.2017 z 13.30 hod. na 10.00 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 5,- Eur - Hrabovčík 4. Schvaľuje žiadosť FK Drustav-SK- Hrabovčík o zmenu UHČ stretnutia 21. kola 6.ligy dospelých Rovné – Hrabovčík dňa 14.5.2017 z 16.30 hod. na 13.00 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 10,- Eur - Hrabovčík 5. Schvaľuje žiadosť ŠK Orlík V. Orlík o výmenu poradia stretnutí 7.ligy dospelých , zápas 10.kola sa odohrá v Bani a zápas 15. kola vo V. Orlíku v UHČ – vzájomná dohoda, poplatok 10,- Eur – V. Orlík 6. Berie na vedomie oznámenie OŠK Mestisko o odhlásení družstva zo súťaže 4.ligy dorastu, doterajšie dosiahnuté výsledky budú anulované a v nasledujúcich kolách majú súperi voľno, poplatok 5,- Eur 7. Ruší rozhodnutie z ÚS č. 29 a schvaľuje odohratie zápasu 3.kola Pohára predsedu OOFZ - Kalnište – Rovné dňa 4.6.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Mestisku, ako súčasť 24.kola 6.ligy dospelých, v prípade nerozhodného výsledku sa ihneď kopu pokutové kopy po stretnutí – vzájomná dohoda Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní. DK OOFZ: 1.Trestá TJ Družstevník Stročín za nepripravenie HP na stretnutie 8.kola 3.ligy žiakov Stročín – Kuková finančnou pokutou 17,- €, podľa RS 14/c, poplatok 5,-€ 2. Vyhovela žiadosti hráča FK Radoma – Pavol Rakoš – 1283957 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so skúšobnou dobou od 11.5.2017 do 11.8.2017,podľa DP41/2, poplatok 10,- Eur 3. Trestá hráča FO Sokol Sitníky - Tomáš Berežný – 1219469 – DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 11.5.2017, podľa DP 37/5(5žk), poplatok 10,- EUR Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP). KR a DZ OOFZ: 6. liga dospelí - 22.kolo 21.05. 2017 o 17.00 hod.: Kalnište - Miňovce Brendza, Končár - Mackanin Breznica - Rovné Hubáč, Suchanič Ľ. - OOFZ Sitníky - Hrabovčík Dovičák, Vrábeľ, Veselý - Holub Chotča - Lomné Špak A., Špak D.- Burcák Lúčka - Stročín Bodnár, Šmajda - Feč Radoma - Tisinec Suchanič K., Jesenský - Kovaľ 7. liga dospelí - 11. kolo 21.05. 2017 o 17.00 hod.: V.Orlík - Havaj Novický D. Kružľová - Ladomírová Suchanič M. 4. liga dorast - 9. kolo 21.05. 2017 o 14.00 hod.: Radoma - Rovné Dovičák – hrá sa v sobotu 20.05.2017 o 14.00 hod. Chotča - Lomné Špak D. 3. liga žiaci - 9. kolo 20.05. 2017 o 10.00 hod.: Kalnište - Lúčka Končár Tisinec - Kuková Suchanič Ľ. Miňovce - Breznica Dovičák Stročín - Radoma Suchanič K. Zmeny v obsadení R a DZ dňa 14.5.2017: Rovné - Hrabovčík Suchanič M. za Bodnára Kružľová - Havaj Bodnár za Suchaniča M. Stročín - Radoma Suchanič Ľ. za Brendzu, Mackanin - DZ Lomné - Lúčka Brendza za Suchaniča Ľ. Sitníky - Chotča Suchanič M.- AR2, Vaško – DZ Lomné – Lúčka Holub – DZ Tisinec - Kuková Šmajda– AR2 Lúčka - Stročín Pacák za Hubáča (žiaci) Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk OOFZ Svidník
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.