Dobrovoľníci Červeného kríža súťažili vo Svidníku

 Územné kolo súťaže preverilo teoretické i praktické vedomosti mladých zdravotníkov. Cieľom podujatia je každoročne motivovať mladých k získavaniu nových vedomostí a zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci, ktoré neskôr zužitkujú v praxi. Zúčastnili sa i družstvá zo zahraničia Sily si zmerali družstvá zo Svidníka, Stropkova a Giraltoviec. Súťaže sa zúčastnili i dve družstvá z Poľska. Hlavný organizátor Územný spolok (ÚzS) SČK vo Svidníku súťaž pravidelne organizuje v spolupráci zo základnými a strednými školami v okrese Svidník a Stropkov. Súťažilo sa na siedmych stanovištiach na pešej zóne. Jednotlivé poranenia boli konzultované s hlavnou rozhodkyňou Nadeždou Čemovou. Súťažné družstvá boli pripravené na veľmi dobrej úrovni. O dobrej pripravenosti svedčia aj výsledky, ktoré boli veľmi tesné v poradí. Víťazi boli ocenení pohármi, diplomami a vecnými cenami. Organizátori hodnotia podujatie pozitívne Do súťaže sa prihlásilo celkom 11 družstiev a spolu 61 súťažiacich. Dve prítomné družstvá boli z družobných spolkov Krosna v Poľsku. Na súťaži rozhodovalo 15 rozhodcov, prítomných bolo 10 figurantov a rovnako tak dve maskérky. „Hlavnou myšlienkou súťaže je viesť mládež k schopnosti poskytnúť pomoc v núdzi. Darí sa nám to a preto sa každoročne tieto súťaže opakujú. Sme radi, že si vždy podchytíme mladých žiakov a študentov stredných škôl, z ktorých mnohí končia na lekárskych fakultách, alebo sa z nich stávajú profesionálni záchranári. Človek nikdy nevie kedy bude potrebovať prvú pomoc, títo mladí ľudia budú mať vždy základ, ktorý môže pomôcť im, ich blízkym, či ľuďom v núdzi“- týmito slovami zhodnotili podujatie predstavitelia Územného spolku SČK vo Svidníku. Počas súťažného dňa prišli súťažiacich morálne podporiť aj hostia. Medzi nimi zástupcovia mesta Svidník, Stropkov a Giraltovce, zástupcovia OR HaZZ Svidník, OR PZ Svidník, Nemocnice vo Svidníku, zástupcovia základných a stredných škôl z okresu Svidník a Stropkov. Výsledky Územného kola súťaže Družstvá mladých zdravotníkov I. a II. st. Druhý stupeň: 1. CZŠ sv.Petra a Pavla,Stropkov 2. CZŠ sv.Juraja, Svidník 3. Spojená škola, Svidník B 4. ZŠ – 8.mája Svidník 5. Spojená škola, Svidník A Družstvá prvej pomoci mládeže 1. Gymnázium Giraltovce 2. Gymnázium DH Svidník , 3. Gymnázium Stropkov B 4. Gymnázium Stropkov A Družstva z Poľska – mimo súťaž 1. Zespol szkol ponadgimnazjalnych Krosno 2. Katolicke liceum Krosno Poďakovanie Záverom sa chceme touto cestou poďakovať sponzorom bez ktorých by sme súťaž mladých zdravotníkov – záchranárov, nemohli zorganizovať. Sú to: Ing.Ivan Džupin, Pekáreň Šandal - Juraj Maťáš, Tibor Sluťak, Autoškola EKOMIDO Bardejov-Ing.Jozef Rohaľ, VVS Svidník, Nemocnica Svidník. Ďakujeme aj mestu Svidník za ozvučenie, Gymnáziu DH Svidník a SNM-múzeu ukrajinskej kultúry Svidník za poskytnutie priestorov. Veľké poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom SČK a to maskérkam, figurantom a rozhodcom bez, ktorých by sa súťaž nemohla uskutočniť. (red)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.