Občania sa opäť podpisujú za urýchlenie výstavby R4

Ľudia opäť bojujú za výstavbu R4 , hlavne za jej urýchlenie.
 Petícia za urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R4 (Prešov – Vyšný Komárnik) je späť! Nanovo ju spustili členovia Občianskeho združenia Lepší Prešov v krajskom meste pred pár dňami. Podpisy občanov začali zbierať aj v okrese Svidník. Občania okresu a kraja žiadajú o bezodkladné zaradenie plánovaných úsekov rýchlostnej cesty medzi najvyššie priority vlády SR pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku a o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií. Cieľom aktivistov združenia je dosiahnuť okolo stotisíc podpisov v celom kraji a následne poslať petíciu Úradu vlády SR. Plánujú do nej zapojiť celý východ, pričom so zbieraním podpisov odštartovali v Prešove. Postupne pokračujú oslovovaním ďalších obcí na východe, ktorých sa výstavba trasy R4 dotýka a má byť aj severným obchvatom Prešova. Výstavba má zlepšiť dostupnosť regiónov, podporiť rozvoj ekonomických aktivít, zvýšiť konkurencieschopnosť, plynulosť i bezpečnosť dopravy a zlepšiť životné prostredie. Petícia prebieha aj v našom okrese. Mesto Giraltovce ju spustilo počas tradičnej akcie Folklórny festival Topľanskej doliny, podpisy sa majú zbierať do konca júna. „Mesto Giraltovce a vôbec celý okres Svidník sa zapojili do podpisovej akcie spolu s organizátormi občianskeho združenia. Všetkých starostov z okresu oslovili, aby ešte raz skúsili vyzbierať podpisy a posúrili túto výstavbu do vlády a Národnej rady,“ vraví primátor Giraltoviec Ján Rubis. „Viac to znevýhodňuje náš región oproti ostatnej časti Slovenska, pretože je tu slabý príliv investorov a zhoršuje sa sociálne postavenie, dostupnosť k vzdelaniu, prepojeniu k väčším mestám, možnostiam či už za kultúrou alebo prácou. Máme rapídny odliv mladých, práca tu chýba a kraj pod Duklou sa pomaličky vyľudňuje. Aj preto sme prijali ponuku Prešovčanov a zapojili sa do ich petičnej akcie.“ NÁRAST KAMIÓNOVEJ DOPRAVY Rubis verí, že sa to podarí presadiť. „Vláda SR si musí uvedomiť, že s Poľskom máme najdlhšiu hranicu a iba dva hraničné priechody pre nákladnú a kamiónovú dopravu, čiže sa veľmi zhusťuje. Hraničné priechody by mali by byť vybavené rýchlostnou cestou, aby sa tu netvorili kolóny a nezdržiavalo to našu premávku.“ Naše cesty nie sú podľa neho konštrukčne stavané na takú silnú kamiónovú dopravu. „Z toho dôvodu sme primátori miest a starostovia obcí okresu Svidník zorganizovali podpisovú akciu,“ povedal už i počas predošlého zbierania podpisov. Podobný názor má svidnícky primátor Ján Holodňák. „R4 je pre naše mesto životne dôležitá tepna, s ktorou príde do nášho regiónu život a nové možnosti. Na druhej strane ide aj o bezpečnosť našich občanov, lebo zvýšený nárast kamiónovej dopravy je už neúnosný a cesta prvej triedy už jednoducho kapacitne tomuto stavu nevyhovuje,“ myslí si. PODNIKLI UŽ VIACERÉ KROKY Občania mesta sa podľa jeho slov aj v dotazníku "Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022" vyjadrili, že najviac ich trápi nedostatok pracovných miest. „To samozrejme súvisí aj so spojením Svidník-Prešov. Preto našou snahou je urobiť maximum, aby sa v čo najkratšom čase výstavba R4 zrealizovala.“ Doteraz boli podniknuté viaceré kroky. „Z vlastnej iniciatívy sme na túto tému rozbehli kvantum rokovaní. Upozornili sme na ňu pri zasadnutí vlády SR vo Svidníku, pri rokovaní s prezidentom SR, predsedom PSK, ministrami dopravy. Rovnako sme na túto tému apelovali na konferencii v Bruseli spolu s poľskou stranou, ktorej prioritou je napojenie ich komunikáciou S19. Rokovali sme s predsedom Poľského parlamentu a europoslancami, ale aj so štátnymi tajomníkmi.“ Zároveň boli už predtým účastní pri petícii. „Občanom určite neunikla medializovaná petícia, ktorej sme boli priamymi spoluaktérmi a úzko sme spolupracovali s mestom Prešov a súčasnou primátorkou. Boli sme súčasťou petície, ktorú podporilo veľké množstvo občanov a bola odovzdaná na ministerstve dopravy.“ Holodňák uviedol, že na stretnutí ZMOS okresu Svidník prijali spoločné stanovisko, že v úsilí o vybudovanie R4 nesmú poľaviť. Doposiaľ podľa neho využili každú príležitosť, aby aktívne podporili dokončenie R4-ky a upozorňovali na zhoršujúci sa stav na našich komunikáciách. Za veľmi dobré považuje, že sa začína so severným obchvatom Prešova. Mesto je preto ochotné opäť podporiť petíciu k výstavbe R4. „Určite sa neuspokojíme s posúvajúcimi sa termínmi a sme pripravení na akúkoľvek petíciu k téme R4, ako aj na blokáciu prechodov vo Svidníku, Giraltovciach či Prešove. Sme pripravení rokovať a predkladať návrhy kompetentným i úzko spolupracovať s dotknutými mestami a obcami nielen na slovenskej, ale aj poľskej strane. Na spoluprácu sú rovnako nastavené a zmobilizované.“ Ich prioritným cieľom je urýchlená výstavba R4. „Vďaka nej sa v našom regióne zvýši mobilita ľudí a preprava tovarov, čo má pozitívny dopad na ekonomický rozvoj mesta, nové investície a na zamestnanosť v našom regióne,“ dodáva. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.