Stretnutie s doc. PhDr. Sergejom Makarom pri príležitosti jubilea prebehlo v Múzeu ukrajinskej kultúry

Slávnostnú akadémiu pri príležitosti jubilea usporiadali milovníci poézie v priestoroch SNM - Múzea ukrajinskej kultúry. Tvorba lyrika Sergeja Makaru je obľúbeným výberom recitátorov v súťažiach poézie a prózy. I tentokrát ich publikum prijalo s nadšením. Sergej Makara je nielen významný básnik, ale aj literárny vedec, publicista, prekladateľ, autor najmenej 20 básnických zbierok. Jeho poézia vyšla v preklade 15 jazykmi sveta. Dňa 26. 5. 2017 v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku milovníci poézie usporiadali slávnostnú akadémiu a stretnutie s básnikom doc. PhDr. Sergejom Makarom, PhD. pri príležitosti jeho významnej osemdesiatky pod názvom „Poézia – modlitba srdca...“. Organizátormi tohto poeticko-hudobného podujatia boli SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, RR Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Klub umeleckého slova pri Podduklianskej knižnici vo Svidníku.   Básne Sergeja Makaru sú častou voľbou recitátoriek pre prednes v súťažnej prehliadke poézie a prózy I. Nevickej Struny srdca. Mnohokrát ich počuť aj v Podduklanskej knižnici a veľmi nás ako usporiadateľov potešilo, že ich aj tentokrát publikum prijalo s nadšením. Sergej Makara je básnik, ktorý v ukrajinskej poézii zaujíma významné miesto ako originálny, výrazný lyrik a veľký romantik. Matka, žena, láska, Karpaty, rodný kraj – to sú hlavné objekty jeho básnického stvárnenia. Sergej Makara je nielen významný básnik, ale aj literárny vedec, publicista, prekladateľ, autor najmenej 20 básnických zbierok. Jeho poézia vyšla v preklade 15 jazykmi sveta. Je taktiež autorom 10 knižných prekladov slovenskej poézie do ukrajinčiny, 6 knižných monografických prác, 5 biografických publikácií, jednej knihy esejí, recenzií a publicistických článkov. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Slovenského syndikátu novinárov, laureátom Ceny Ivana Franka za pôvodnú tvorbu, Ceny Ivana Franka za prekladovú tvorbu. Sergej Makara je aj nositeľom mnohých iných ocenení a vyznamenaní. Pred početným obecenstvom a za prítomnosti samotného jubilanta v poeticko-hudobnom programe znela jeho poézia v podaní recitátoriek O. Uramovej, E. Hvať z Rešova (okr. Badejov), A. Vaňkovej z Hrabovčíka, M. Labikovej, O. Chavkovej, G. Halčíkovej, G. Kušnirovej, M. Barnovej, Ľ. Ražinej, jeho detské básničky predviedli Ivanka a Evka Halčíkové. Hudobnú zložku vytvorili ženská spevácka skupina Svidníčanka, žiačky ZUŠ Svidník a ženské kvarteto pod vedením Eveliny Hvať v hudobnom sprievode Mariána Cuprišina. (Ľ. Ražina, Foto Miriam Božiková)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.