Prílivu cudzincov a lacnej pracovnej sily sa Svidník neobáva

oPeniazoch.sk - Zoznam
V spoločnosti sa teraz často diskutuje o lacnej pracovnej sile zo zahraničia. Čoraz častejšie sa hovorí o tom, že samosprávy by mali občanov pripravovať na príliv cudzincov z tretích zemí a rovnako tak vypracovať stratégie, ako v takomto prípade postupovať. PROBLEMATIKA PRÍLIVU CUDZINCOV NIE JE MESTU CUDZIA Mesto sa problematike prílivu cudzincov venuje už dlhšie obdobie a bolo zapojené aj do pro-jektu, ktorý pripravoval samosprávy na Slovensku k prípadnému príchodu utečencov alebo ľudí z tretích krajín. „V rámci tohto projektu sme vytvárali aj určité stratégie, ako by sme mali postupovať. Naša skúsenosť je taká, že momentálne máme v meste Svidník ľudí z tretích krajín, prevažne sú to občania z Ukrajiny, Vietnamci a občania z Číny. Výnimkou nie sú ani občania Moldavska,“ spresnil primátor mesta Svidník Ján Holodňák. Skúsenosť mesta s pracovníkmi zo zahraničia je viac ako priaznivá, priam veľmi dobrá. Z Ukrajiny pôsobia v našom meste lekári a učitelia, z Moldavska sú to podnikatelia a ľudia z Číny a z Vietnamu sú zasa obchodníci poskytujúci služby našim ľuďom. PRISŤAHOVALCI VYTVÁRAJÚ PRIESTOR PRE SÚKROMNÉ FIRMY „V rámci mestského úradu máme určeného človeka pre ľudí z tretích krajín. Keby takýto človek do nášho mesta prišiel a potreboval by pomoc, vedeli by sme ho nasmerovať cez mestský úrad na ľudí, ktorí sú z danej komunity, aby sme mu ten začiatok uľahčili. Vieme tých ľudí aj posunúť po úradoch, ktoré by potrebovali, a prakticky mu vieme poskytnúť aj praktickú pomoc, čo sa týka zamestnania,“ dodal Holodňák. V poslednom prípade je tak vytvorený priestor pre súkromné firmy, do ktorých pracovno-právnych vzťahoch mesto nevstupuje. Reálna skúsenosť mesta je, že na jeho území sú strojárske firmy, ktoré potrebujú odborníkov, ktorí by veľmi pomohli, ako sú napríklad frézari a sústružníci a takíto ľudia v regióne chýbajú. NAJVÄČŠÍM PROBLÉMOM JE LEGISLATÍVA, LACNEJ PRACOVNEJ SILY SA MESTO NEOBÁVA Ľudia z tretích krajín by teda pomohli jednak závodom a pomohli by i životu mesta - využívali by jeho služby a obchody. „Mali sme takisto ponuku z Kyjeva, prišiel triedny profesor, ktorý povedal, že nám dovedie 100 detí do Svidníka na naše školy. To by bolo pre naše školy veľmi plusové, lebo máme stredné školy a každá škola má nedostatok žiakov, ale legislatíva nám to, žiaľ, neumožňuje. Bolo by dobré, keby sa nám podarilo to, čo funguje v Poľsku, pretože v Poľsku môžu na stredné školy nastúpiť aj deti zo zahraničia. Časť detí by samozrejme šla študovať ďalej, ale časť by zostala v našom regióne a pre náš región by to bola pomoc,“ roz-víja úvahy o potenciáloch cudzincov Holodňák. „Pozeral by som na celú vec skôr pozitívne, a to v tom zmysle, že by sme prijali ľudí, ktorí by mohli našim firmám pomôcť, a jednak by oživili život v meste svojimi tradíciami, svojou kultúrou. Čo sa týka obáv z 'lacnej pracovnej sily', môj názor je taký, že do nášho regiónu by prichádzali ľudia, ktorí si tu prácu nájdu. Ako som spomínal, tu je najväčším problémom to, že nám chýbajú určité strojárske profesie, prípadne profesie v odevnom priemysle. Takže mzdu by našim ľuďom neohrozili, skôr by vyplnili priestor v pozíciách, ktoré nám chýbajú.“ VÄČŠIE UPLATNENIE PONÚKA ZÁPAD SLOVENSKA V meste Svidník je cítiť dlhodobý pozitívny tlak na navyšovanie pracovných miest a každý, kto v meste pracuje, by mal mať nárok na dobrú a kvalitnú mzdu. Primátor mesta by uvítal model, kde mesto Svidník bude pre cudzincov atraktívne v ponuke pracovných príležitostí, z jeho doterajších skúseností ale vyplýva, že ľudia z tretích krajín, ktorí prídu legálne za pracovnými príležitosťami, pôjdu skôr niekam k Bratislave, kde je pracovných príležitostí predsa len viac. „Často chodím do poľského Rzesowa a sú tam Ukrajinci, ktorí pracujú v mestských službách a vypĺňajú ten voľný priestor. V jednej relácii v poľskej televízii odborníci rozprávali, že v Poľsku je milión Ukrajincov a bolo by to bez nich už veľmi ťažké, pretože suplujú prácu, ktorú by Poliaci už nerobili,“ dodal k otázke prílivu cudzincov a lacnej pracovnej sily primátor mesta. Určite príde doba, že aj do Svidníka prídu noví ľudia, občania, čo je v rovine chýbajúcich pracovných profesií pozitívne, hlavné gro prisťahovalcov však využije pracovné príležitosti na západnom Slovensku, v okolí Bratislavy, kde sú platové podmienky a pracovný trh oveľa ústretovejšie. (red)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.