Zmenu rozpočtu poslanci neschválili

 Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017, ktorý vypracoval finančný odbor na Mestskom úrade vo Svidníku, neprešiel. Na štvrtkovom zasadnutí MsZ zaň poslanci nezahlasovali. Dvaja z jedenástich prítomných sa postavili proti návrhu a deviati sa hlasovania zdržali. Navrhovanú zmenu rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 podľa predloženého návrhu z plánu 11 589,46 tisíc eur na 11 666,51 tisíc eur v príjmovej časti a z plánu 10 827,02 tisíc eur na 11 284,35 tisíc eur vo výdavkovej časti rozpočtu poslanci na zasadnutí MsZ neschválili. V rámci návrhu schvaľovali aj prijatie termínovaného úveru vo výške 250-tisíc eur na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu. Súčasťou bolo zabezpečenie úveru blankozmenkou mesta. So všetkými navrhovanými položkami 3. zmeny rozpočtu poslanci nesúhlasili, čo vyjadrili aj v diskusii. Predseda finančnej komisie, poslanec Vladimír Žak vymenoval viaceré body, ktoré komisia odporúčala na schválenie, ďalšie prerokovať a schváliť s určitými výhradami v niektorých programoch. „Výhrady mám k navyšovaniu poplatku o 11300 eur za užívanie informačného systému DCOM,“ povedal a hneď spomenul ďalšiu. Komisia podľa neho doporučuje navýšiť finančné prostriedky na dotácie pre Futbalový klub, pre Volejbalový klub, aj pre Hokejbalový klub. „Výhrada je v príliš vysokej výške finančných prostriedkov, o akú sa dotácia pre tieto kluby navyšuje, keďže ide aj o historicky najvyššie sumy, ktoré sú poskytované v dotácii mesta.“ Podľa jeho slov v nich chýbajú ciele. Komisia nedoporučuje schváliť v 3. Zmene rozpočtu mesta ďalšie tri body. BUDE PROTIHLUKOVÁ STENA? „Dookola tu opakujeme veci, ktoré už tri - štyrikrát neprešli a zaoberáme sa s niektorými od začiatku roka, no nič sa nepohlo. Stále je to to isté, opakujeme, upozorňujeme, nič sa nedeje,“ vytkla už v úvode rozpravy poslankyňa Marcela Ivančová a vyjadrila sa hneď k prvej navrhovanej položke - technické služby mesta Svidník (zateplenie). „To beriem. Je dobré, keď sa hocičo v meste stavia, je dobré keď sa mestské budovy opravujú, ale pýtam sa: Aká bude úspora z tohto zateplenia? Budova TS má vymenené okná, má relatívne vyvážené to hospodárenie s teplom, čiže tam tá úspora nebude až taká veľká. A robiť niečo za každú cenu sa mi nezdá rozumné,“ povedala. Podľa vlastných slov jej v rozpočte chýba napríklad protihluková stena. „Nevidím tu ani jedno euro na to, aby sme spracovali nejaký projektový zámer na jej riešenie. Minimálne do roku 2030 sa nepočíta so stavbou ďalšieho profilu, takže občania Svidníka budú naďalej tento zvýšený hluk trpieť, aj napriek tomu, že je to tvoja priorita, pán primátor. Ja navrhujem, pani poslanci... Je pekné počasie, nakúpme stromy, možno zelene, vysaďme protihluková stenu do roku 2030. Stromy budú chrániť občanov pred hlukom a možnože to bude ekologické riešenie, ktoré nezaťaží životné prostredie a ak sa NDS rozhodne, že bude stavať ďalší profil, tak ich môžu zbúrať a môžeme ich využiť ako palivové drevo na ul. Festivalovej. Počula som o tom, že občania mesta chcú spisovať petíciu, aby sa s tým hlukom niečo robilo.“ Tvrdí však, že je najprv potrebné urobiť merania hluku, vysporiadať pozemky, prenájom pozemkov, aby sa mohla začať stavať. Primátor to ešte navrhol zvážiť. „Čo sa týka protihlukovej steny, bariéry, rozhodnutie, či budeme robiť z vlastných peňazí, musí padnúť tu, v tomto zastupiteľstve. Ale je to tak finančne náročná investícia z môjho pohľadu, že by to bolo na úkor ďalších investícií v meste Svidník. Treba to zvážiť, treba to prehodnotiť, ak sa prijme takéto rozhodnutie, že sa bude robiť z vlastných peňazí protihluková stena v obchvate mesta Svidník, ja to budem rešpektovať, ale najideálnejšie by bolo, keby sme získali externé finančné prostriedky,“ zareagoval Holodňák. IVANČOVÁ: „PRIORITA MÔŽE BYŤ LEN JEDNA“ Slovo priorita je podľa Ivančovej od slova prior. „Ale nie akože supermarket, ale je odvodené od toho, že je prvý. Priorita môže byt len jedna, nanajvýš dve, nemôže ich byť desať. Čiže ak je priorita, musí sa to priorite riešiť.“ Spomenula koše na psie exkrementy. „Pokiaľ sme riešili osadenie väčšieho počtu košov na psie exkrementy, nevidím tu ani jedno euro na tento účel a nebolo to až doteraz vôbec urobené. Stále len výhovorky: Veď oni tie sáčky vytrhajú, veď oni sa to nenaučia, ale my ich to musíme naučiť alebo dať im šancu sa to naučiť. Lepšie povedané, naučili sa to ľudia v Prahe, Bratislave, Martine, Košiciach, kdekoľvek. Nepodceňujme našich občanov. Myslím si, že nikomu nie je príjemné šliapať do takýchto exkrementov. Treba im dať šancu a starať sa o to, aby boli tie koše na cestách, kadiaľ tí psičkári chodia a nie niekde inde,“ tvrdí Ivančová. Musí podľa nej fungovať správny systém. „Všetkým nám ide o dobrú vec, každému jednému z nás. Tak, ako tebe, pán primátor, tak aj nám. Podľa zákona sme dva orgány, ktoré nie sú si navzájom podriadené ani nadriadené, sme orgány, ktoré sú si rovné. Mestské zastupiteľstvo je orgán normotvorný, t.z, že ten orgán, ktorý vytvára pravidlá fungovania. Mestský úrad je tvojím výkonným orgánom a ty by si mal byť tá výkonná moc. Zatiaľ sa mi tak zdá, že ty sa tej výkonnej moci zbavuješ...Ale nám nejde o to za každú cenu niečo zmeniť, ale nám ide o to, aby veci fungovali tak, ako majú.“ HOLODŇÁK: „ZOBRALI STE MI VŠETKY KOMPETENCIE.“ Primátor sa v diskusii obraňoval slovami: „Robí sa veľmi ťažko, pani poslankyňa, lebo ste zobrali primátorovi všetky kompetencie, aké mal, znížili ste mu rozpočtové opatrenia o 99 percent, nechali ste mi tisíc eur, zobrali ste právnika, zobrali ste mzdy...,“ reagoval Ján Holodňák. „Jednoducho, veci, o ktoré primátor stojí, sa neschvaľujú a tak to je. Možno sa to zmení pozitívne, možno nie,“ doplnil. „Súhlasím s tým, že možno sa robí ťažko, ani nám, poslancom, sa nerozhoduje ľahko a je to asi preto, že je problém v komunikácii, je problém v hľadaní dohody a aj preto, lebo je problém v dodržiavaní slova, a t.j. slova z mestskej rady, dohôd z MsR, a budem to ilustrovať aj na predloženej 3. zmene rozpočtu,“ podotkol Vladimír Kaliňák, ktorý tiež pokračoval výhradami, ktoré má k návrhu. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.