Bude mesto vykupovať pozemky na výstavbu priemyselnej zóny?

Na zastupiteľstve poslanec Ján Hirčko predniesol návrh, aby mesto začalo pripravovať pozemky na možnú priemyselnú výstavbu
Poslanec Ján Hirčko navrhol počas MsZ v bode Rôzne spustiť proces odkupovania pozemkov. Plánuje do mesta prilákať investorov, vytvoriť lepšie podmienky pre domácich podnikateľov a občanom tým poskytnúť nové možnosti v zamestnaní. Ján Hirčko mal na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva príspevok ohľadom možnosti odkúpenia pozemkov mesta, čím by sa zároveň vytvorili lepšie podmienky na výstavbu výrobných hál. „Okres Svidník, ako všetci dobre vieme, je vládou SR schválený a zapojený do akčného plánu ako málo rozvinutý okres. Cieľom akčných plánov je vytvorenie pracovných miest a ich podpora počas až 7 rokov. Mesto Svidník ale nemá dlhodobo pripravené možnosti, kde by bolo možné vytvoriť vhodné podmienky na výstavbu akejkoľvek výrobnej haly, ba dokonca niekoľkých hál na jednej ploche,“ uviedol na zasadnutí poslanec Ján Hirčko. Prirovnáva to k priemyselnému parku. „Každý povie: Veď kto by tu išiel, keď máme veľmi zlú infraštruktúru? Súhlasím, aj nie. Ak dokáže Svidníkom prejsť 70.000 kamiónov mesačne, až taký veľký problém to asi pre kamióny nie je,“ myslí si.   PODNIKATEĽOM A INVESTOROM TREBA VYTVORIŤ PODMIENKY   Vhodné podmienky na výstavbu niekoľkých hál pre ľahký priemysel či skladové priestory by bolo podľa Hirčka potrebné vytvoriť hlavne pre našich podnikateľov v regióne, ale aj pre potenciálnych investorov zvonku. „Poznám niekoľko firiem v meste aj mimo neho, ktoré ma pri našich stretnutiach oslovujú, že by potrebovali rozšíriť výrobu, ale nemajú kde, lebo mesto nemá priestor či pozemky, kde by mohlo stavať. Na postupné vykupovanie nemajú čas, lebo by museli vyčleniť zamestnanca, ktorý by sa venoval len tomu. Mesto má ale viac možností a hlavne zamestnancov, ktorí by mohli byť určení na takýto výkup,“ navrhuje a tvrdí, že ak sa investujú peniaze do individuálnej výstavby z vlastných zdrojov mesta (napr. BD6, byty NŠ), spolu to bude bezmála 400-tisíc eur. Prostredníctvom tejto myšlienky by sa mohla zabezpečiť ľuďom práca. „Musíme určiť prioritu aj pre potreby vytvárania pracovných príležitostí. Čo z toho, že ľudia majú kde bývať, keď nemajú kde pracovať? Ak sa nechceme nečinne prizerať, ako zahraničný majiteľ terorizuje našich ľudí, ako je tomu vo Sviku, sme povinní vytvárať také podmienky, aby sa našim ľudom vytvorili nové možnosti zamestnať sa.“ CHCE VYTVORIŤ UCELENÚ STAVEBNÚ ZÓNU Jeho predstava je taká, že si Mesto Svidník určí človeka povereného výkupom pozemkov, vyberie sa lokalita a určí znaleckým posudkom cena. „Sú dve možnosti výkupu, a to buď za odplatu, prípadne sa určí formou primeranej zámeny za podobné pozemky, ktoré mesto v majetku ešte má. Peniaze investované do pozemkov sa mestu vrátia cez spätný odpredaj investorovi alebo našim samotným podnikateľom. Takto sa vytvorí ucelená stavebná zóna, ktorá by mohla zväčšiť možnosti pre príchod nových záujemcov o investície do mesta, a tak vytvárať priestor pre nové pracovné príležitosti.“ Myslí si, že práve cez akčné plány, ktoré schválila vláda Slovenskej republiky, sa vytvára tento priestor. „Bola by veľká škoda to nevyužiť. Navrhujem, aby sme určili lokalitu. Máme vyšší výber podielových daní a máme prebytok v rozpočte,“ dodáva Ján Hirčko. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.