Väčšina poslancov po druhýkrát bojkotovala návrh prednostu

Vo štvrtok sa v koncertnej sále ZUŠ Svidník opäť zišlo mestské zastupiteľstvo, aby prerokovalo zostávajúci program zasadnutia. Odštartovalo v napätej atmosfére. Začalo návrhom prednostu Vladimíra Šandalu, ktorého na začiatku vystúpenia stopli a nedali mu šancu v ňom pokračovať. Hneď prvým bodom bol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník, ktorý sa pokúsil na zasadnutí po druhýkrát predniesť prednosta Mestského úradu Vladimír Šandala. Väčšina poslancov ho opäť zastavila už v úvode prejavu postupným odchodom z miestnosti, v ktorej zostali len štyria – Ján Hirčko, Martin Ždiňák, Vladimír Žak, Cyril Dudáš, z prítomných jedenástich poslancov. Zopakoval sa tak scenár z minulého zastupiteľstva, keď si prednostu odmietla vypočuť väčšina poslancov, čím jeho návrh zmietla „zo stola“. Primátor vyhlásil prestávku, po ktorej sa poslanci vrátili späť do miestnosti a pokračovali v rokovaní stiahnutím návrhu. (mc)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.