Makovická struna 2017

 V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Stropkove sa 23. júna 2017 konala regionálna súťaž interpretov rusínsko-ukrajinskejľudovej piesne pod názvom Makovická struna. Na jej 45. ročníkusazišlo25 spevákovrôznych vekových kategórií z okresu Svidník a Stropkov. Makovická struna má za cieľ objavovať málo známe ľudové piesne a nové mená na folklórnej scéne. Je známe, že týmto populárnym podujatím prešli stovky amatérskych spevákov. Mnohí z nich sa stali úspešnými spevákmi, ktorí vystupujú nielen na domácich, ale aj na zahraničných scénach. Preto organizátori podujatia – Regionálna Rada ZRUSR vo Svidníku, Podduklianske osvetové stredisko, Mesto Stropkov, Občianske združenia: KRAJINA, JAMARO, STROPEK sa snažili osloviť čo najväčší počet interpretátorov ľudovej piesne, dať priestor pre talenty i uchovať to naše bohatstvo piesne. Súťažilo sa v kategóriách – sólo, duo, trio. Všetkých čo sa prihlásili do súťaže veľmi precízne hodnotila odborná porota v zložení: Viktor Haščák– hudobný redaktor národnostno - etnického vysielania v Košiciach, ktorý bol zároveň predsedom poroty, Jana Ľubimovová – pedagogička súkromnej umeleckej školy v Prešove, Iveta Svitková – pedagogička Spojenej školy T. H. Ševčenka v Prešove.Porota hodnotila výber piesní, intonáciu, rytmus, všeobecný dojem z interpretácie a ľudový odev speváka. Napokon konštatovala vysokú úroveň interpretácie, ale zároveň zaznela aj kritika tykajúca sa nedostatočnej pripravenosti súťažiacich v 1. kategórii, o čom svedčí aj fakt, že náš región Svidník - Stropkov speváci vo veku 8 – 14 rokovnebudú reprezentovať na celoslovenskom festivale Makovická struna v Bardejove. Aj napriek tomu to bol pekný umelecký zážitok. Víťazom srdečne blahoželáme a sa tešíme na stretnutie na ústrednej prehliadke Makovická struna v Bardejove. Zároveň ďakujeme všetkým účinkujúcim a spoluorganizátorom regionálneho kola a taktiež nášmu sponzorovi firme COLTCUN – CNZULT s.r.o Ing. Stanislav Kolcun Výsledky: KATEGÓRIA I. (vek 8 - 14 rokov) Strieborné pásmo sólo: Mária Lizaková, Timea Korpoňová, Šimona Cichá, Miriama Bučková, Laura Fuzeriová, Duplín, Sabina Hošková, Svidník, Ema Vanátová, Svidník Bronzové pásmo sólo: Timea Martičková, Adam Jakubčo, Alexandra Jakubčová, Adam Nemec, Laura Džupinová, Marianna Harvišová KATEGÓRIA II. (vek 15 - 18 rokov) Zlaté pásmo a postup sólo: Matej Gerek, Svidník KATEGÓRIA III. (vek 19 – 40) Zlaté pásmo a postup trio: Kristína Jacková, Martina Miščíková, Barbara Dupejová, Svidník Zlaté pásmo a postup sólo: Ján Matta Strieborné pásmo a postup sólo: Jakub Hurný Strieborné pásmo duo: Marcela Tramitová, Ján Matta KATEGÓRIA IV. (vek nad 40) Zlaté pásmo a postup trio: Anna Knežová, Viera Kopolovcová, Daniel Hic, Stropkov Víťazi svidníckeho regionálneho kola sa zúčastnia programu ústrednej prehliadky Makovická struna v Bardejove. (red)
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.