KULTÚRA
 
6. Rusínsky festival začína 21.05.2018
zobraziť celý článok Rusínsky festival s odkazom „od Rusínov pre všetkých“ prinesie multižánrovú prehliadku národnostných menšín s medzinárodným zastúpením.
Nositelia tradícii 2018
zobraziť celý článok V nedeľu 06. mája sa v kultúrnom dome v obci Okrúhle konala regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín pôsobiacich v okresoch Stropkov a Svidník – Nositelia tradícií 2018. Podujatie pripravili Prešovský samosprávny kraja, Podduklianske osvetové stredisko vo...
Klub Českého pohraničia Prešov na Strednom Považí.
zobraziť celý článok V mesiaci apríl 2018 trojčlenná delegácia Obl. R KČP Prešov predseda A. Kaščák, klubu Prešov Ján Valiček, klubu Vyšná Olšava okres Stropkov Peter Kasarda navštívila priateľov na strednom Považí. Boli sme ako medzi svojimi, vedenie klubu nás srdečne privítalo. Počas celého...
Nový pravoslávny svätostánok v Holíči vznikol i vďaka veriacim z Kružlovej
zobraziť celý článok Radostnej udalosti sa v minulom mesiaci dočkalo mesto Holíč. 29. apríla v tomto meste slávnostne otvorili a posvätili nový svätostánok pre pravoslávnych veriacich, Chrám Počajovskej ikony Matky Božej a sv. Cyrila a Metoda. Po slávnostnom otvorení nasledovala archijerejská liturgia...
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – VOZNESENIJE ISUSA CHRISTA
zobraziť celý článok Každoročne sa sviatok Nanebovstúpenia Pána slávi na štyridsiaty deň po Veľkonočnej nedeli (Pasche), a preto vždy pripadá na štvrtok. Kým rímskokatolíci a gréckokatolíci v našom regióne už tento sviatok oslávili (10. mája), v pravoslávnej cirkvi sa Voznesenije Isusa Christa...
Pamätník nenarodeným už onedlho i v našom meste
zobraziť celý článok Mesto Svidník sa ako jedno z ďalších miest na Slovensku dočká pamätníka nenarodeným v našom meste. Autorom diela je Martin Skocovský a súsošie zobrazuje nádherný motív rodičov, ktorí odovzdávajú dieťa anjelovi, ktorý ho berie k Bohu.
Predošlá 1/1 Ďalšia