KULTÚRA
 
Súťaž v maľovaní veľkonočných vajíčok
zobraziť celý článok Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Obec Nižná Olšava, OO ÚŽS v Stropkove a ZO ÚŽS v Nižnej Olšave uskutočnia 22. ročník regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok dňa 7. apríla 2019 o 15:00 hod. v spoločenskej sále KD v...
7. ročník Rusínskeho festivalu 20.05. – 26.05.2019
zobraziť celý článok Predaj pokračuje permanentkami za 6€
Kniha roka PSK 2018
zobraziť celý článok V rámci marca Mesiaca knihy sa Podduklianska knižnica (PK) vo Svidníku zapojila do 2. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2018, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove spolu so šiestimi verejnými knižnicami Prešovského kraja v roku 2018.
Krajkovič na MDŽ navštívil niektoré školské a predškolské zariadenia
zobraziť celý článok 8. marec už tradične oslavujeme ako medzinárodný deň žien. Je to príležitosť spomenúť si na naše ženy , matky, priateľky, babičky. Všetkých nás teší, že tento deň si pripomíname čoraz viac.
Primátorka mesta Svidník sa pri príležitosti MDŽ prihovorila ženám
zobraziť celý článok Pri príležitosti MDŽ sa všetkým ženám v meste prihovorila i primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Milé ženy, tieto slová primátorky mesta Svidník, ktoré odzneli v príhovore k MDŽ, patria vám všetkým :-)
Predošlá 1/1 Ďalšia