ZO ŠKÔL
 
Kampaň Červené stužky na Karpatskej
zobraziť celý článok Naša škola sa v týchto novembrových dňoch zapojila do Kampane Červené stužky, aby sme tak podporili 1. 12. 2017 Svetový deň boja proti HIV.Prvou z akcií bol florbalový turnaj žiakov. Zapojili sme sa do aktivity „Športom pre Červené stužky". Päťčlenné družstvá z každej...
Po prvýkrát v Tokajíku
zobraziť celý článok Vybraní žiaci Základnej školy z Vyšnej Olšavy sa po prvýkrát zúčastnili na spomienke a vzdali úctu Tokajíckym martýrom. 73 rokov nezahladilo spomienky na obete, ktoré si vyžiadala 2. svetová vojna.
Hodiny bibliografie v knižnici
zobraziť celý článok Knižnica ako jedna zo vzdelávacích inštitúcií umožňuje každému, kto píše seminárne práce, ročníkové práce, bakalárske, diplomové práce alebo literárne tvorí a najmä píše nejaký odborný text (jubilejné monografie obcí, osobností, udalostí, článok do časopisu,...
Ďalšia skvelá exkurzia žiakov ZŠ v Kračúnovciach
zobraziť celý článok 24. november sme prežili netradične a v duchu ochrany životného prostredia. Zúčastnili sme sa exkurzie na skládke komunálneho odpadu. Firma Kosit so sídlom v obci Valaliky nám ponúkla nahliadnuť na proces triedenia, spracovania a spaľovania odpadu.
Predošlá 1/1 Ďalšia