ZO ŠKÔL
 
PO TISÍC EUR PRE DVE MATERSKÉ ŠKOLY V MESTE SVIDNÍK
zobraziť celý článok Materské školy sa zaujímali o podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci projektu „Múdre hranie“ na MŠVVaŠ SR.
Jarné školy – vydarený pokus
zobraziť celý článok Jarné školy vo Svidníku využilo 181 žiakov troch základných mestský škôl v týždni od 22. do 26. februára. Školy spolu s Centrom voľného času vytvorili úžasné prostredie vo svojich priestoroch, ktoré sú vo väčšine plné učenia, teraz boli plné zábavy a logických hier....
Predošlá 1/1 Ďalšia