ZO ŠKÔL
 
Cesta víťazov za poznaním a dobrodružstvami
zobraziť celý článok Cesta za poznaním a dobrodružstvami sa začala na vyučovacej hodine geografie. Od pani učiteľky PaedDr. Viery Cahajlovej sme sa dozvedeli o celoročnej geografickej súťaži s názvom Dobrodružná geografia.
Predošlá 1/1 Ďalšia