ZO ŠKÔL
 
Stretnutie absolventov športových tried
zobraziť celý článok Pri príležitosti 55. výročia založenia ZŠ, Ulica Komenského vo Svidníku Vás týmto milí absolventi športových tried , srdečne pozývame na športovo – spoločenské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 31.8.2018 o 15,00 hodine v priestoroch školy. Športové triedy začali...
Predošlá 1/1 Ďalšia