Cirkevný servis

Sväté omše, liturgie, stretnutia

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Svidník

Po 18.00, Ut. 18.00, 17.00 Mestisko, Str. 6.30, 18.00, štv. 6.30, 18.00, Mestisko 17.00, Pia. 6.30, 18.00, 17.00 Mestisko, So. 8.00 aj Mestisko, 15.30 Domov dôchodcov, 16.30 Nemocni-ca, Ne. 8.00, 10.30, 18.00, Mestisko 9.15

 

Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku

Počas týždňa: pondelok, utorok - liturgia 6.00 hod. Večerňa 17.00 hod. slúži prot. Pajkoš streda, štvrtok, piatok, sobota liturgia 6.00 h. Večerňa 17.00 hod. slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: liturgia 6.00 hod. prot. Ján Pajkoš. Utreňna 8.00 hod. liturgia 9.30 hod. prot. Ján Sovič. Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Nedeľa o 6.00 hod. Utreňa, 7.30 hod. liturgia prot. Ján Pajkoš, 10.00 hod. liturgia prot. Ján Sovič 

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník – Záhradná

Pondelok , 17.30 Moleben k Božskému srdcu, 18.00 liturgia, Utorok, 17.30 17.30 Moleben k Božskému srdcu, 18.00 liturgia, Streda  17.30 Moleben k Božskému srdcu, 18.00 liturgia, Štvrtok 17.30 Moleben k Božskému srdcu,  18.00 liturgia, Piatok, 17.30 Moleben k Božskému srdcu, 18.00 liturgia, Sobota 7.00 liturgia, Nedeľa, 9.00 Sv. lit. za farnosť, 14.00- Večiereň

 

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník – mesto

Pondelok 6.30, 18.00, Utorok 6.30, 18.00, streda 11.25 Cirkevná ZŠ Sv. Juraja , 14.30 Ruž.B. milosrdenstva a kajúce žalmy, 18.00, štvrtok 6.00 Kláštor, 17.25 ruženec za závislých, 18.00, 19.00 Ti- chá osobná adorácia Eucharistia, piatok 6.30, 14.30 Ruž.B. milo- srdenstva a kajúce žalmy, 17.25 Sv.ruženec detí, ktoré idú na sv. prijímanie, 18.00, 19.00 Eucharistická poklona, sobota 7.00, 16.25 Sv. ruženec arcibratstvo ,18.00 liturgia, nedeľa 7.00, 8.00, 10.30, 13.30 nemocnica, 17.15 Akatist požehnania rodín, 18.00 liturgia. Detský zbor nácvik na fare v piatok o 16:30 h. Nácvik mládežníckeho zboru nácvik na fare 17:15 h


Sála Kráľovstva Jehovových svedkov

Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici vo Svidníku: Utorok 18:00  –    Zborové štúdium Biblie :   „Rozžiar sa nad Jehovovou dobrotou “  18:35  – Teokratická škola kazateľskej služby : -   1.Kráľov  12-14 kap.

     -   Daniel – Téma: Jehova požehnáva ľudí, ktorí sú mu oddaní celou dušou

     -   Ako môže Biblia pomôcť manželom a otcom?

 

  Nedeľa  o 9:30 hod. Verejná  biblická prednáška : Verejná  biblická prednáška :   „Láska je znakom pravého kresťanského zboru “      

  Hlavné myšlienky:  -   Láska je poznávacím znakom pravého kresťanského zboru

         -   Prečo je láska prvoradým poznávacím znakom pravých kresťanov

         -   Kresťania z prvého storočia neboli dokonalými ľuďmi, ale prejavovali lásku

         -   Kresťanská láska prikrýva nedokonalosti

         -   Kráčaj cestou lásky napriek nedokonalostia