Peter Vodila dostal vyznamenanie ,,Zlatá včela za zásluhy o rozvoj včelárenia I. stupňa”

 Výbor ZO SZV pri príležitostí 75. Výročia založenia základnej organizácie kladne zhodnotil celoživotnú prácu Petra Vodilu v prospech rozvoja včelárstva v Podduklianskej oblasti . Na návrh výboru ZO RV SZV pri uvedenej príležitosti mi udelili vyznamenanie ,,Zlatá včela za zásluhy o rozvoj včelárenia I. stupňa” Krátke zhodnotenie j eho pôsobenia v SZV Narodil sa 1.júla 1937 v obci Miroľa. Jeho rodičia boli maloroľníci. Ako mladý chlapec obdivoval život svojich rodičov doma i v práci na poli. To ho motivovalo k poľnohospodárstvu i napriek tomu, že mal vlohy byť výtvarníkom. Po úspešnom ukončení Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Medzilaborciach bolo mu zverené miesto zástupcu farmára v Rozhanovciach, neskôr ako farmár živočíšnej výroby vo Všechsvätých plemenársky technik v Jelšave. Na základe aktivít na uvedených pracoviskách bol pozvaný do učiteľských služieb na Poľnohospodársku majstrovskú školu vo Svidníku, kde po ukončení učiteľského seminára v Čáslavi-ČR stal sa kvalifikovaným učiteľom. Po ukončení pôsobenia v škole 22 rokov pracoval na Akadémii vzdelávania vo Svidníku vo funkcii tajomníka okresného výboru. Pracovná náplň akadémie mu umožnila aktívne pôsobiť aj na úseku včelárstva a záhradkárstva. So včielkami sa oboznámil ako chlapec u miestnych včelárov. Aktívnym včelárom sa stal v roku 1960.Prvé včielky zabezpečil jeho otec od miestného učiteľa- včelára za ,,fúru“, voz dreva. V roku 1976 mal 102 včelstiev. Poznatky o chove včiel získaval návštevou mnohých včelárov aj mimo okresu. Do dnes je mu v pamäti včelárenie p. Antona Horňaka z Čaklova, ktorému učarovalo včelárenie v ležanoch slovenskej rámikovej miery ,,C“ a spojovanie včelstiev na znášku z ovocných stromov školského sadu. Jeho aktivity v ZO SZV sú značné. Pracoval 43 rokov vo výbore ZO. Vykonával všetky funkcie vrátane predsedu. Práca vo výbore mu umožňovala organizovať mnohé akcie a vykonávať lektorskú činnosť aj v susediacich organizáciach SZV. Základom skvalitňovania včelárenia videl vo všetkých jeho formách. Za tým účelom vytváral priestor, aby včelári v diskusiách si vymieňali poznatky zo včelárenia. Vedel čo včelári potrebujú a takto volil lektorskú činnosť. Na prednášky mimo vlastného kolektívu do ZO boli často pozývaní: Jozef Tarcala a Ján Krajňak z Bardejova, stále spomínajúci lektor Ing. Hajek z Nových Zámkoch. Z miestnych lektorov veľkú lektorskú aktivitu vyvíjal Peter Kotulič - učiteľ včelárstva. Jeho včelnica bola dejiskom mnohých akcií o chove včiel a včelích matiek. Exkurzie boli cennou formou vzdelávania. Z viacerých pripomeniem exkurziu do včelárskeho skanzenu v Kráľovej pri Senci, do Výskumného ústavu včelárskeho v Liptovskom Hrádku, zájazd do Krakova na včelnicu chovateľa včelích matiek a stále spomínajúci zájazd do Iršavy- Zakarpatská oblasť Ukrajiny – včelnicu p. Kohúta so 650 včelstvami na troch stanovištiach ,do jeho laboratória a bohaté pohostenie. V rokoch 1982-1997 jeho včelnica sa stala miestom mnohých akcií . Uskutočnili sa na nej dve včelárske nedele, štyri exkurzie, dve zo susedného Poľska a mnoho včelárskych skupín a osobných návštev včelárov. Jeho poznatky o chove včiel boli publikované v časopise Včelár a v miestnej tlači . Pre včelárov napísal dve brožúrky o chove včiel, ktoré podnietili zmenu starého dlhodobo zaužívaného systému včelárenia .Zúčastnil sa včelárskej konferencie v Bratislave s tematikou včelárenia s dvoma medníkmi . Na túto tematiku bol pozvaný aj do Prahy. Napriek pokročilému veku včeličkám sa venuje, sú pre neho obdivuhodné . Chová silné včelstvá prirodzenejším spôsobom v dvojnadstavkových plodiskách a jedným medníkom a väčšími zásobami na zimné a rozvojové obdobie. U včelárov tento spôsob včelárenia sa stretol s veľkým záujmom , pretože sa preukázala veľké jeho výhody. (red)

Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk