Žak by chcel, aby sa rozpočet pripravoval s väčším predstihom

Poslanec Vladimír Žak vyčítal Mestskému úradu, že rozpočet na nový rok videli vždy tesne pred zastupiteľstvom. Tentokrát by chcel, aby to bolo inak.   „Poslanci sa dozvedia o návrhu rozpočtu až tesne pred jeho schvaľovaním, a to bez toho, že poznajú priority jednotlivých odborov a organizácií a bez toho, aby možno poznali aj ich obhajobu. Preto chcem túto interpeláciu smerovať pôvodne na prednostu, ktorý tu nie je, takže na pána Vlčinova. V akom štádiu je proces prípravy rozpočtu na ďalšie roky- 2018-2020, či mesto plánuje aj zmenu možno v manažovaní samotného procesu prípravy toho rozpočtu, či má mesto spracovaný nejaký materiál s rozsahom, v rámci ktorého sa jednotlivé odbory a organizácie môžu hýbať, a v rámci ktorého môžu pripravovať svoje návrhy rozpočtov, resp. aby si vedeli plánovať aj svoju obhajobu a či plánuje mesto aj viac vtiahnuť všetkých poslancov do procesu prípravy a poznania argumentov obhajoby jednotlivých odborov,“ pýtal sa Žak. Vedúci finančného odboru Nikolaj Vlčinov mu odpovedal: „V priebehu októbra bude rozpočet spracovaný, samozrejme, upresníme všetky požiadavky vedúcich odborov a organizácií a potom sa počíta, že sa bude prejednávať v priebehu novembra s vedúcimi odborov, s riaditeľmi organizácií, s členmi mestskej rady a tak ďalej. Proces sa ukončí v decembri prejednávaním rozpočtu a schválením,“ skonštatoval Vlčinov.

Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk