Sociálne veci a rodina

 Na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Predpisuje ho zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Oprávnenou osobou je náhradný rodič, ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienkami nároku je: - zverenie dieťaťa náhradnému rodičovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu - osobná starostlivosť náhradného rodiča o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím - trvalý pobyt náhradného rodiča na území SR Nárok nevzniká náhradnému rodičovi, ak - sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie - náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu alebo - dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu Výška príspevku na každé dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím je mesačne 72,86 Eur. Dávku poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu náhradného rodiča. Táto dávka je opakovanou, nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril. V ďalšom vydaní priblížime príspevok na starostlivosť o dieťa.

Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk