BIELA POCHÚŤKA PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH

Aj takto, dňa 27.septembra, nazvali mlieko žiaci Základnej školy v Kračúnovciach. Naša škola sa už tradične zapája do peknej akcie, akou je Deň mlieka v školách. Veď mlieko patrí odpradávna medzi základné potraviny objavujúce sa v jedálničku.   Pitie mlieka ráno a v dopoludňajších hodinách má pre detský organizmus veľký význam. Nezaťažuje organizmus v čase najväčšieho vypätia, napríklad aj počas vyučovania, lebo je ľahko stráviteľné a znižuje únavu detí. Deti sú bystrejšie a pohotovejšie. A práve preto sa naša škola rozhodla, aj v tomto školskom roku, vyzdvihnúť tento biely dar prírody. Žiaci sa prostredníctvom rozhlasovej relácie dozvedeli zaujímavé informácie o tejto výnimočnej tekutine. Počas veľkej prestávky, po rozhlasovej relácii, triedni učitelia rozdali svojim žiakom mlieko v zaujímavom balení so slovami: ,, Pitím mlieka budete milí žiaci zdravší, vďaka tomu v škole aktívnejší a preto aj múdrejší ... " PaedDr. Iveta Mašlejová

Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk