Študenti obchodnej akadémie na prehliadke Financial Life Park vo Viedni

Študenti IV. A triedy Spojenej školy odboru obchodná akadémia – Kristína Mikitová, Júlia Jenčová, Adam Barvirčak a Matúš Kozák, po úspešnej reprezentácii školy na Študentskej konferencii v Bratislave v júni 2017, ktorú organizovala Nadácia pre deti Slovenska, získali od nadácie možnosť zúčastniť sa dňa 19. septembra jedinečného projektu finančného vzdelávania Financial Life Park (FLIP) v Rakúsku vo Viedni v centrále skupiny Erste Bank. Účasťou na tomto projekte si študenti hravou formou osvojili rôzne ekonomické témy. Venovali sa plánovaniu rozpočtu, finančným rozhodnutiam a ich dôsledkom a dozvedeli sa zaujímavé fakty z oblasti financií, ktoré zlepšia ich zručnosti v hospodárení s peniazmi. Prehliadka od začiatku do konca bola veľmi pútavá a využívala najmodernejšiu techniku vo forme digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí. Každý študent dostal pri vstupe tzv. digitálnu peňaženku (tablet), ktorá ho sprevádzala počas celej prehliadky. Študenti pra-covali pod vedením lektorov z banky. Prehliadka FLIP prispela formou zábavy a výziev k rozšíreniu poznatkov študentov vo svete financií, pričom podporila ich kritické myslenie a súčasne si svoje názory mohli vždy porovnať s realitou.  

Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk