Zdravá kravička Milka v ŠKD pri ZŠ 8. mája vo Svidníku

 Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách si detičky s pani vychovávateľkami v Školskom klube detí pri ZŠ 8. mája vo Svidníku v piatok 29.09.2017 vyrobili kravičku, ktorej dali meno Milka. Zaspievali si spoločne pesničku od Petra Nagya Prečo krava nenosí žiadnu kravatu. Skúsili si, ako sa dojí kravička. S pani vychovávateľkami sa rozprávali sa o zdravej výžive, dôležitosti pitia mlieka a o jeho zdravotných prínosoch pre rastúce deti, ale aj o intolerancii a alergii na mlieko. Nakoniec si pochutili na mliečnych výrobkoch.  

Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk