Európsky týždeň športu

V stredu 27. septembra sa žiaci Základnej školy na Komenské­ho ulici symbolicky zapojili do „ Európského týždňa špor­tu“. V rámci tohto projektu 75 detí piateho až deviateho roč­níka odbehlo školský Veľký beh zdravia. Pretekalo sa na trati dlhej 1, 1,5 a 2 kilome­tre. Niektorí porazili svojich súperov, niektorí samých seba, ale víťazmi boli naozaj všetci, ktorí sa za krásneho slnečného počasia rozhodli spraviť niečo pre svoje zdravie. A toto sú ví­ťazi jednotlivých kategórií:

5.r (1 km) - 1.m K.Siváková (4:42), T. Frederik Cina (4:33)

6.r (1 km) - 1.m L. Klimová (5:20), T. Čandík (3:40)

7.r (dievčatá 1 km, chlapci 1,5 km) - 1.m Z. Dunčáková (4:25), K. Luščík (4:14)

8.-9.r (dievčatá 1,5 km, chlapci 2 km) - 1.m M. Hudačinová (6:05), Matej Makara (7:11)


Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk