V Hunkovciach si uctili seniorov za ich prínos pre obec

Seniori v obci Hunkovce oslavujú každoročne mesiac úcty k starším veľkolepým spôsobom. Obec a obecný úrad na nich nezabúdajú a vďaku im vyjadrujú už tradične každý rok v rámci tohto mesiaca určeného seniorom.

Na seniorov v obci Hunkovce nezabudli ani v tomto roku. Dňa 29. 10. 2017 o 14.00 hod. sa v sále kultúrneho domu v Hunkovciach konala milá slávnosť v rámci mesiaca úcty k starším. Obec takýmto spôsobom ďakuje seniorom za ich prínos pre spoločnosť a pre obec. Mikuláš Horvát, starosta obce, všetkým srdečne poďakoval a zaprial pevné zdravie a ďalšiu radosť zo života. Seniorov prišiel pozdraviť a potešiť i Detský folklórny súbor Makovička, ktorý svojím vystúpením spríjemnil ich všedné dni. K dobrej nálade vyhrávalo aj trio heligonkárov z Kračúnoviec. Na záver boli seniorom odovzdané darčeky ako milá spomienka a poďakovanie.


Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk