Barmanka z hotelky s najlepšou technikou miešania

V dňoch 24. – 25. 10. 2017 privítala Hotelová akadémia v Prešove účastníkov medzinárodnej barmanskej súťaže Eurocup 2017. V tomto jubilejnom ročníku dostali mladí barmani možnosť naplno zapojiť svoju fantáziu a vytvoriť drink podľa svojich predstav. Hotelovú akadémiu vo Svidníku reprezentovali žiaci piateho ročníka Eva Zabudská a Marek Hejda.

Evka namiešala v kategórii FANCY SOFT DRINK nápoj s názvom White moon a v kategórii Barman’s choice drink nápoj s názvom Daniela. Marek namiešal prvý nápoj s názvom Every-time a druhý Hard Jack. Súťažiacim sa v konkurencii darilo. Eva získala zlaté pásmo, Marek brondzové. Ako družstvo sme skončili v striebornom pásme. Evka dosiahla aj ďalšie veľké úspechy, pretože bola vyhlásená za barmana s najlepšou technikou miešania nápojov a v absolútnom poradí jednotlivcov získala 3. miesto z počtu 68 účastníkov. Súťažiach prišli do Prešova podporiť aj spolužiaci z hotelovej akadémie.

(Mgr. Ľubomíra Kseničová)


Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk