Ako sme hlasovali v meste Svidník?

ČÍSLO OKRSKU, PORADIE PRVÝCH 5 KANDIDÁTOV, POČET HLASOV

Okrsok č. 1.: Spojená škola - Peter Pilip – 187, Ján Hirčko – 147, Ján Vook – 109, Michal Goriščák – 103, Ján Holodňák – 94

Okrsok č. 2: ZŠ Karpatská - Ján Hirčko – 181, Ján Vook – 119, Michal Goriščák – 93, Peter Pilip – 73, Ján Holodňák - 67

Okrsok č. 3: Gymnázium DH - Ján Hirčko - 152, Ján Vook - 123, Michal Goriščák - 85, Peter Pilip - 73, Ján Holodňák – 71

Okrsok č. 4: SNM - Múzeum - Ján Hirčko - 132, Ján Vook - 111, Ján Holodňák - 76, Cyril Dudáš - 65, Peter Pilip - 52,

Okrsok č. 5: SOŠ technická - Ján Hirčko – 179, Ján Vook – 137, Ján Holodňák – 86, Peter Pilip – 81, Michal Goriščák - 69

Okrsok č. 6: ZUŠ - Ján Hirčko – 204, Ján Vook – 140, Ján Holodňák – 105, Peter Pilip – 86, Michal Goriščák - 70

Okrsok č. 7: ZŠ 8.mája - Ján Hirčko – 189, Ján Vook – 165, Peter Pilip – 81, Michal Goriščák – 80, Ján Holodňák – 77

Okrsok č. 8: Podduklianska knižnica - Ján Hirčko – 159, Ján Vook – 131, Peter Pilip – 76, Michal Goriščák – 58, Ján Holodňák – 53

Okrsok č. 9: Technické služby - Ján Hirčko - 182, Ján Vook - 126, Michal Goriščák - 94, Peter Pilip - 91, Ján Holodňák – 71


Autor: redkacia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk