Svidník chce budovať aj ďalšie miestne chodníky

Tohtoročná sezóna opráv ciest vrcholí. Plátanie i budovanie vo Svidníku neminulo aj niektoré staršie chodníky.

Svidnícka radnica sa v aktuálnom roku pustila do opráv chodníkov. Štandardné financovanie z vlastnej pokladnice vystačilo na väčšiu rekonštrukciu dvoch svidníckych ulíc.

„Mesto Svidník po rozsiahlejších rekonštrukciách, ktoré boli v roku 2016 pristúpilo v tomto roku k dvom významnejším rekonštrukciám chodníkov na Ul. Duchnovičovej a na Ul. Mierovej. Okrem týchto väčších úsekov sa robia aj takzvané výspravky v celom meste,“ uviedla hovorkyňa Kristína Tchirová.

V nasledujúcom roku mesto plánuje investovať a asfaltovať v lokalite IBV - investičnej bytovej výstavby nad PPS – Potravinárskymi Strojárňami Svidník.

„Radi by sme urobili povrchový asfalt na Mierovej ulici v lokalite novej domovej výstavby. Tieto prostriedky však podliehajú schvaľovaciemu procesu mestského zastupiteľstva, preto konkrétne investície budeme vedieť pomenovať až po prípadnom schválení,“ dodala Tchirová. -iv-


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk