Menovanie riaditeľky ZŠ na UL. Karpatskej na nové funkčné obdobie

Vo štvrtok, 23. novembra bola menovaná riaditeľka Základnej školy na Ul. Karpatskej do svojho druhého funkčného obdobia. Menovací list si Naďežda Ignácová prevzala z rúk primátora mesta Svidník Jána Holodňáka a ku gratulácií sa pripojila aj vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová i pracovný kolektív základnej školy.

Primátor Ján Holodňák poprial staronovej riaditeľke výborný pracovný kolektív, veľkú chuť do práce a aby škola dosahovala naďalej také výborné výsledky ako doteraz.

Slova sa ujala aj menovaná riaditeľka a poďakovala za prejavenú dôvoru a popriala svojmu tímu pracovníkov, aby sa im spoločne naďalej darilo. (kt)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk