Slávnostná imatrikulácia prvákov

Slávnostná imatrikulácia prváčikov sa na Spojenej škole už stala tradíciou. Tá tohtoročná sa uskutočnila vo štvrtok 16. 11. 2017 za prítomnosti rodičov a príbuzných. A aký bol priebeh tejto zaujímavej akcie?

Zázračný kufrík priviedol do Spojenej školy Zahrajka a Spievanku. Deti sa im pochvália, čo sa už stihli naučiť, a tak zvonček postupne zvoní na hodinu matematiky, anglického jazyka, telesnú výchovu a slovenčinu a deti predvádzajú, čo už všetko vedia. Počítajú, spievajú, recitujú, hrajú divadielko, cvičia... Všetko zvládnu skutočne na výbornú. Ak chcú však byť pasovaní za naozajstných žiakov školy, musia zložiť prvácky sľub, že sa budú učiť, budú poslúchať a správať sa tak, ako sa na správneho školáka patrí. Po hlasnom „sľubujem“ nasledovalo pasovanie za prváka za asistencie riaditeľky školy, zástupkyne ZŠ a triednych učiteľov prvých ročníkov.

Na pamiatku tohto výnimočného dňa prváci dostali sladkú „spomienkovú“ medailu a imatrikulačnú čiapku s menom. Nasledoval príhovor riaditeľky školy RNDr. Márie Makutovej, ktorá pochválila žiakov za preukázané vedomosti a šikovnosť, rodičom poďakovala za prejavenú dôveru. Na záver pri zhasnutom svetle čakalo právoplatných prvákov ešte sladké prekvapenie.

Spojená škola - ZŠ, Svidník


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk