Červený kríž ocení dobrovoľných darcov krvi

8.12.2017 sa V Giraltovciach uskutoční slávnostné oceňovanie darcov krvi. Podujatie organizuje územný spolok Slovenského červeného kríža vo Svidníku. Slávnostné udeľovanie plakiet prof. MUDr Jána Jánskeho sa uskutoční v MsKS Giraltovce

DIAMANTOVÁ PLAKETA PRE DARCOV Z NÁŠHO REGIÓNU

Spolok slovenského červeného kríža pravidelne oceňuje bezplatných darcov krvi, ktorí chodia krv darovať pravidelne už niekoľko rokov. Inak tomu nebude ani teraz, územný spolok Slovenského červeného kríža ocení plaketami prof. MUDr Jána Jánskeho dobrovoľných darcov nášho regiónu. Slávnostné udeľovanie plakiet sa uskutoční v priestoroch MsKS v Giraltovciach dňa 8.12.2017. Súčasťou podujatia bude i kultúrny program a slávnostná večera. Dvaja účastníci podujatia si domov odnesú dokonca diamantovú plaketu. Konkrétne Marek Vavrek z Kalnišťa a Jaroslav Suvák, JUDr. Plk. zo Svidníka. 44 účastníkov si prevezme bronzovú plaketu, striebornú plaketu obdrží 26 účastníkov. Zlatou plaketou ocení Slovenský červený kríž 16 obyvateľov nášho regiónu.

(ver)

DIAMANTOVÁ PLAKETA prof. MUDr. Jana Janského

1.VAVREK Marek Kalnište

2.SUVÁK Jaroslav, JUDr.Plk. Svidník

ZLATÁ PLAKETA prof. MUDr.. Jana Janského

1.ZOŠČÁKOVÁ Mariana Svidník

2.GAJDOŠOVÁ Katarína Svidník

3.MACKO Vladimír Svidník

4.GIBEJ Juraj, Mgr. Svidník

5.ŠTOFFA Miroslav, Mgr. Svidník

6.HLADONÍK Ivo, Bc. Svidník

7.VOLČKOVÁ Mária Stropkov

8.KUZIAK Martin Stropkov

9.SURMAJ Slavko, PhDr. Stropkov

10.GOC Martin Stropkov

11.SAKARAMarcel Stropkov

12.BILLÁ Mária, Ing. Ladomírová

13.ŠOTIKOVÁ Monika Stročín

14.FRANKO Ján Vyšný Orlík

15.MIŽENKO Vladimír Hrabovčík

16.SMOLKO Martin, Mgr. Šemetkovce

STRIEBORNÁ PLAKETA prof. MUDR. Jana Janského

1.GULA Martin Svidník

2.GOGOĽ Jozef Svidník

3.HUTŇANOVÁ Alexandra Svidník

4.VAŠUTA Viliam Svidník

5.SIŇAR Ján Svidník

6.PADOVÁ Katarína, Mgr. Stropkov

7.ZAJAROŠ Ivo, JUDr. Stropkov

8.JAKUBČO Roman Stropkov

9.MELNÍK Pavol Stropkov

10.HIC Martin Stropkov

11.JAŠKANIČ Julius Stropkov

12.SABOL Martin Slovenská Kajňa

13.MAKAROVÁ Iveta, Mgr. Nižná Jedľová

14.MAKARA Peter, Ing. Nižná Jedľová

15.DORUĽA Martin Mestisko

16.HAČNÍK Maroš Bukovce

17.BOBÁK Marek Kečkovce

18.CALKO Tomáš Brusnica

19.OLIJAR Stanislav Nižná Pisaná

20.FEDORKOVIČ Igor Nižná Olšava

21.ŠTEFANIŠIN Marián, Ing. Vyšný Orlík

22.GIČ Peter, Mgr. Medzilaborce

23.IVANČO Ján Šarišský Štiavnik

24.RODÁK Martin, Mgr. Hunkovce

25.TARCALA Matúš, JUDr. Bardejov

BRONZOVÁ PLAKETA prof. MUDR. Jana Janského

1.HAŠKO Jozef Svidník

2.PASTYRČAKOVÁ Dana Svidník

3.VACHNOVÁ Žaneta Svidník

4.HUDÁKOVÁ Svetlana Svidník

5.UŠALA Dávid Svidník

6.DERCO Jaroslav Svidník

7.SKARUPOVÁ Iveta Svidník

8.LAZOR Marián Svidník

9.JAMROŠKOVIČ Marcel Svidník

10.KOSTIČ Tomáš Svidník

11.DUDAŠ Dalibor Svidník

12.HRIŽ Roman, Ing Svidník

13.BUCHALA Michal Svidník

14.OLEJÁR Ján Svidník

15.KAČMÁROVÁ Marcela, PhDr Stropkov

16.OČIPKA Ján Stropkov

17.BODNÁROVÁ Alexandra Stropkov

18.SLIVKA Marcel Stropkov

19.HALACHAN Peter, Ing. Stropkov

20.MICHALKO Radoslav Stropkov

21. ŠIMKO Ľuboš Stropkov

22.MIKUŠOVÁ Dana Stropkov

23.MAŠLEJ Marek Vyšná Olšava

24.MAŠLEJ Ján Vyšná Olšava

25.BABJÁK Ondrej, Bc. Jurková Voľa

26.SKIRKANIČ Jozef Jurková Voľa

27.VANCA Michal Ladomírová

28.ČIERNIK Jozef, Ing. Ladomírová

29. ZAPOTOKOVÁ Marianna Ladomírová

30.SAHAJDA Milan, Bc. Potočky

31.MACKOVÁ Zuzana Kalnište

32.ČORBA Marek, Mgr. Okrúhle

33.BABUŠČÁK Anton, Mgr. Havaj

34.MAŠLEJ Patrik Brusnica

35.MOTYKA Maroš Kružlová

36.RAKOVÁ Patrícia Miňovce

37.DEMJAN Dávid Miňovce

38.HERMANOVÁ Michaela Vagrinec 39.ZELINKA Erik Vydraň

40.DOVIČÁK Ján Kručov

41.JAKUBOVÁ Anna Tisinec

42.ŠIMKO Richard, Bc. Duplín

43.ŠTEFANÍK Jaroslav Giraltovce

44.ČIŽMÁR Vladimír, Bc. Varechovce


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk