Hlasujte za DUKLA DESTINATION a Mariannu Fečovú - UŽ LEN PÁR DNÍ - kliknite na stránku www.severovychod.sk

Hlasujte za DUKLA DESTINATION a Mariannu Fečovú - UŽ LEN PÁR DNÍ - kliknite na stránku www.severovychod.sk

Verejnosť vyberá najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017. Končí sa hlasovacia časť ocenení Naj­lepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017. Verejnosť v online hlasovaní vyberá NAJ zariadenia, zamest­nancov a produkty cestovného ruchu.

Hlavnou úlohou ocenenia Najlepší v cestov­nom ruchu Prešovského kraja je oceniť a mo­tivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Oce­nenie má dve formy – výber odbornej poroty a online hlasovanie verejnosti. Z nominácií vyberie víťazné osobnosti a produkty odborná poro-ta. Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden najobľúbenejší produkt vyberá verejno­sť v online hlasovaní do 14. januára 2018 na stránke www.severovychod.sk. „Už samotná nomi-nácia je pre zariadenia, produkty i za­mestnancov určitou satisfakciou, zviditeľne­ním a ocene-ním ich doterajších kvalít. Spoloč­ným menovateľom nominovaných je kvalita a atraktívnosť daného zariadenia alebo produktu a úroveň služieb, ktoré poskytujú. O anketu a ocenenie je veľký záujem zo strany odbornej i laickej verejnosti, z čoho máme veľkú radosť,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Seve­rovýchod Slovenska. (Barbora Čechová)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk