Volejbalový turnaj rodín už po jedenásty krát v Giraltovciach

Na sklonku roka, počas Vianočných sviatkov, organizuje mesto Giraltovce pre širokú verejnosť tradičný volejbalový turnaj rodín. Turnaja sa zúčastnilo päť rodín . Hralo sa systémom každý s každým. Podujatie otvoril primátor mesta Mgr. Ján Rubis.

Prvý zápas odštartoval o 8.00 hod. Posledný skončil o 16.30 hod. Tento 11. ročník bol veľmi vyrov­naný. Diváci mali možnosť vidieť výborný volejbal, o čom svedčil aj posledný zápas, ktorý rozhodo­val o konečnom umiestnení. Počas zápasov sa staral, svojimi šlágra­mi, o znamenitu náladu populárny spevák Ondrej Majer. Novinkou v občerstvení bol jelení guľáš.

Túto veľmi vydarenú akciu ka­ždým rokom podporujú aj naši sponzori, ktorými boli: Poľno­hospodárske družstvo Ďurďoš (M. Sabol), Ovocie – zelenina (M. Mi­kula), Vinotéka Brixy (V. Juha), DSS Giraltovce (V. Liška), Ludus (L. Lukáč), Elektro (R. Ľunik) a M. Mackulin.

Jednotlivé výsledky:

Marcinek – Lukáč 2:0 Marcinek – Štefánik 1:2

Štefánik – Mackulin 1:2 Dzurjuv – Mackulin 1:2

Dzurjuv – Marcinek 0:2 Lukáč – Dzurjuv 0:2

Lukáč – Štefánik 0:2 Mackulin – Marcinek 1:2

Mackulin – Lukáč 2:1

Štefánik – Dzurjuv 2:1

Konečné poradie: 1. rod. Marcine­ková, 2. rod.Štefaníková, 3. Mac­kulínová, 4. rod. Dzurjuvová, 5. rod. Lukáčová.

Jednotlivé vecné ceny pre družstvá osobne odovzdávali sponzori.

S prianím pevného zdravia, rodi­nnej pohody a úspechov v práci , ako aj v rodinnom živote poprial všetkým zúčastneným a divákom do roku 2018, organizátor akcie Stanislav Tomko.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk