6. ročník Rusínskeho festivalu 21.05. – 27.05.2018

Rusínsky festival s odkazom „od Rusínov pre všetkých“ prinesie multižánrovú prehliadku ná­rodnostných menšín s medziná­rodným zastúpením. Obľúbené podujatie sa začne v pondelok 21.05.2018 Oficiálnym otvo­rením. Novinkou 6. ročníka sú súťaže o permanentky na tohto­ročný festival. Súťaže prebiehajú od 1. februára iba na našom face­booku. Do súťaží sa môže zapojiť každý, kto chce mať permanentky ako prvý. Permanentka platí ako voľný vstup na všetky dni festi­valu a je zároveň prenosná, tzn. výherca súťaže môže permanent­ku darovať aj inej osobe. Bližšie informácie nájdete na www.face­book.com/Rusinskyfestival. O prípravách Rusínskeho festivalu a novinkách, Vás budeme včas informovať. Sledujte nás aj na www.rusinskyfestival.sk

Hlavný organizátor Rusínske­ho festivalu,

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk