Cestovné doklady si v tomto období vybavíte bez čakania

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že s blížiacim sa koncom zimy prichádza na oddelenia dokladov tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až do konca prázd­nin. To znamená, že ak si cestovné doklady začnete vybavovať až cez pa­sovú sezónu, na oddeleniach dokladov či klientskych centrách si počkáte oveľa dlhšie ako dnes.

Využite preto príležitosť aktuálneho pokoj­ného predsezónneho obdobia a požiadajte o cestovný pas alebo občiansky preukaz už dnes. Vašu žiadosť naši zamestnanci vybavia v komfortnom čase.

Apelujeme predovšetkým na rodiny s deťmi plánujúce zahraničnú dovolenku, na ktorú ka­ždý maloletý potrebuje vlastný pas. Cestovný pas by si mal však skontrolovať každý, kto plánuje vycestovať, pretože mnohé krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby ich pasy mali platnosť napríklad pol roka pred od­chodom z krajiny.

Využiť pokojné obdobie na oddeleniach do­kladov odporúčame aj tým, ktorí si chcú vyba­viť či aktivovať občiansky preukaz, prípadne bezplatne požiadať o elektronický podpis. Pri­pomíname, že ak vám končí platnosť pôvod­ného OP, o nový môžete bezplatne požiadať už 180 dní pred ukončením platnosti.

Na záver upozorňujeme, že o nový pas či ob­čiansky preukaz môžete požiadať na hocikto­rom z 84 pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od miesta pobytu. Napríklad v Bra­tislave okrem obľúbeného klientskeho centra na Tomášikovej ulici sú pre vás k dispozícii ďalšie tri menšie oddelenia dokladov na Ruži­novskej a Záporožskej ulici a na ulici Schnei­dera-Trnavského.

Doručiť si vyhotovený občiansky môžete ne­chať na ktorékoľvek oddelenie, prípadne za poplatok doručiť kuriérom na akúkoľvek ad­resu. (red)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk