Na minulosť nezabúdame

 Pri príležitosti sedemdesiateho tretieho výročia oslobodenia mesta Svidník sa žiaci 5A triedy zo Základnej školy na ulici Komenského vo Svidníku vybrali v piatok 26. januára spolu s pani učiteľkou dejepisu PaedDr. Natašou Želizňákovou a pedagogickým asistentom Mgr. Ladislavom Jasikom navštíviť Vojenské historické múzeum vo Svidníku.

Odborný výklad žiakom zabezpečil lektor múzea, ktorý ich previedol histó­riou prvej a druhej svetovej vojny. Ži­akom boli premiet­nuté aj dva doku­mentárne vojnové filmy. Spomedzi exponátov sa najmä chlapcom páčili rôzne druhy zbraní. Buďme radi, že na rozdiel od našich predkov môžeme tieto zbrane obdi­vovať v múzeách ako historické arte­fakty a nemusíme s nimi bojovať v kr­vavých vojnách.

(red)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk