Žiaci 7. ročníka Základnej školy ul. Karpatská sa zúčastnili lyžiaraku

Všetko sa to konalo vo Vysokých Tatrách. V pon­delok ráno nás zobral au­tobus a vyrazili sme na cestu plnú zážitkov.

 

Cestou sme sa zastavili po školu v Starej Ľubovni a vyrazili sme na lyžiarske stredisko Ždiar Stredni­ca, kde sme zahájili náš lyžiarsky výcvik. Rozdelili sme sa do skupín a vyrazili sme na svah. Skupina ne­lyžiarov sa učila základné pohyby zatiaľ čo lyžiari sa už púšťali dole svahom. Po prvom výcviku sme prišli do Tatranskej Štrby, kde sme boli ubytovaní v hoteli Rysy. Po chutnej večeri sme mali prednášku o pravidlách správania sa na sva­hu. Na druhý deň sme sa vybrali do Podbanského. Nelyžiari sa po pr­výkrát spúšťali dole svahom. Niek­torých presunuli k lyžiarom. Večer nás čakali hry a aktivity z ostatný­mi školami. V stredu sme šli na Hrebienok, na ktorý sme si poctivo vyšľapali. Hore nás čakal oddych a výstava ľadových sôch. Zatiaľ čo cesta hore nám trvala večno­sť, dole nám to išlo veľmi rýchlo. Večer sme relaxovali vo vírike a v saune. Vo Štvrtok išli pokročilý do Lopušnej doliny a nelyžiari do Podbanského. Večer sme dostali certifikát o absolvovaní lyžiarske­ho výcviku, vyhodnotili bodovanie izieb a čakala nás diskotéka. V pia­tok sme zbalili kufre, naraňajkova­li sme sa a vybrali sme sa na cestu domov. Po ceste sme sa zastavili v Ždiari kde sme začínali lyžiarsky výcvik. Lyžovali sme asi do 16:00. Počkali sme na autobus a vyrazili sme naspäť domov. Dorazili sme vo večerných hodinách. Rodičia nás už čakali pri škole. Síce sa nám to zdalo krátko ale na lyžiarsky vý­cvik máme dobré spomienky.

Radka Džupinová, Alex Brom­berger, Alex Uhrin žiaci 7. Roč­níka ZŠ Ul. karpatská


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk