Svidníčanom merali tuk i tlak

Každoročne na 7. apríla pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými zdravotnickými podujatiami.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia zorganizoval v piatok 6. apríla Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku zdravotno-výchovnú akciu, v rámci ktorej sa  uskutočnili vyšetrenia, merania a poradenstvo v prevencii nadváhy a obezity. Akcia sa konala v priestoroch informačnej kancelárie neziskovej organizácie DUKLA DESTINATION v popoludňajších hodinách. Pod dohľadom odborných zdravotníčok mali Svidníčania možnosť zistiť si svoju hladinu celkového cholesterolu a HDL cholesterolu v krvi (odber kapilárnej krvi), dať si odmerať krvný tlak a pulz a taktiež si mohli dať odmerať percentá telesného tuku prístrojom OMRON či stanoviť ukazovatele stavu telesnej hmotnosti BMI a WHR. Podľa Marianny Fečovej, manažérky informačnej kancelárie DUKLA DESTINATION bol záujem o zdravotné vyšetrenie vysoký a zúčastnili sa ho desiatky Svidníčanov.

PREVENCIA SA ZAČÍNA ZDRAVÝM STRAVOVANÍM

„Cieľom Poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva v SR je zamerať sa na zvýšenie informovania verejnosti o negatívnych dôsledkoch nadváhy a obezity na ľudské zdravie a zdôrazniť možnosti jej prevencie. Účinným spôsobom, ako predísť neželanému nárastu hmotnosti, je dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, predovšetkým vyvážený príjem a výdaj energie a pravidelný pohyb. K základným pravidlám zdravej výživy patrí uprednostňovanie ovocia, zeleniny, jedál s vlákninou, celozrnného pečiva a obmedzenie alebo úplné vylúčenie údenín, vyprážaných, mastných a ťažkých jedál,“ povedala zdravotníčka Mgr. Edita Podaná z oddelenia epidemiológie a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk