Kúpalisko vo Svidníku je na letnú sezónu pripravené. Mesto však so svojimi povinnos-ťami zaostáva

Zatiaľ čo kúpalisko vo Svidníku prešlo v rámci prípravy na novú letnú sezónu viacerými pre návštevníkov príjemnými a viditeľnými i menej viditeľnými úpravami a na nápor návštevníkov je pripravené, mesto Svidník v plnení povinností voči prevádzkovateľovi kúpaliska tak trochu zaostáva. Pravidelné kosenie areálu, odvoz odpadu či dvaja pracovníci zabezpečení mestom sa však nekonali. Prevádzkovateľ má pritom podľa zmluvy o prenájme na všetky tieto služby zo strany mesta nárok. Mesto zasa vidí sporný bod v tom, že tieto služby neboli v zmluve jednoznačne uvedené. Vzniknutá škoda tak bude mesto stáť pravdepodobne najmenej 15 000 eur.

 

NA SEZÓNU SME PLNE PRIPRAVENÍ, TVRDÍ PREVÁDZKOVATEĽ

Kúpalisko Vodný svet je podľa vyjadrení jeho prevádzkovateľov na letnú sezónu 2018 plne pripravené. Už 18. mája 2018 boli otvorené vnútorné bazény a k tomu aj dva vonkajšie. Celý areál bude verejnosti sprístupnený od 21. júna 2018. Pozitívnou správou pre návštevníkov je skutočnosť, že výška vstupného sa oproti roku 2017 nezmenila. „Kúpalisko prešlo v rámci prípravy na novú sezónu rozsiahlymi zmenami. V rámci prípravy prebehla výmena fólií v bazéne, osadenie zámkovej dlažby, nových prepadových žľabov či úprava technológie,“ uviedol Jozef Kráľ, konateľ spoločnosti KM Systém, ktorá kúpalisko prevádzkuje. Príjemnou zmenou pre návštevníkov sú i ďalšie letné osviežovacie sprchy mimo bazénov, nové detské atrakcie či doplnenie vybavenosti autokempu.

MESTO SI NEPLNÍ POVINNOSTI - BUDE HO TO STÁŤ MINIMÁLNE 15 000 EUR

Vzťahy s mestom však už nie sú úplne ideálne. Prevádzkovateľ kúpaliska rieši okrem prípravy na novú sezónu i vzájomné pohľadávky medzi spoločnosťou KM Systém, ktorá kúpalisko prevádzkuje, a mestom Svidník. Tieto pohľadávky bude riešiť i mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadaní. V krátkosti ide o to, že podľa zmluvy o nájme areálu malo mesto Svidník zabezpečiť každoročné kosenie areálu, odvoz odpadu či dvoch pracovníkov na prevádzku areálu. Povinnosti si však mesto Svidník plnilo veľmi nepravidelne alebo len čiastkovo, aj keď podľa zmluvy sa zaviazalo k plneniu, ktoré sa malo vykonať v pravidelných intervaloch. Povinnosti však neboli v zmluve o prenájme uvedené jednoznačne, a tak bude mestské zastupiteľstvo pri najbližšom rokovaní hľadať cestu k rokovaniam o novej zmluve, kde budú povinnosti prevádzkovateľa a prenajímateľa jednoznačne stanovené. Bude tak jasné, aké pravidlá a za akých podmienok sa majú dodržiavať. Spoločnosť KM Systém od mesta pôvodne požadovala vyplatenie zvýšených nákladov na prevádzku práve kvôli neplneniu povinností. Výška vzniknutej škody bola spoločnosťou KM Systém vyčíslená na 35 860 €. Vzhľadom na uplynutie premlčacej doby a snahy oboch strán na ďalšiu spoluprácu však výška pohľadávky klesla na 15 000 €. (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk