Úradná správa č. 36 zo dňa 30.mája 2018.

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Zasadnutie VV OOFZ sa uskutoční 6.6.2018(streda) o 17.00 hod. vo Svidníku.

 

ŠTK OOFZ:

 

1.     Schválila výsledky 23. kola 6.ligy dospelých, 12.kola 7.ligy dospelých, 12.kola 4.ligy dorastu, 12. kola 3.ligy žiakov

 

2.     Kontumuje: stretnutie 23.kola 6.ligy dospelých Tisinec– Kalnište  3:0 kont.- hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 10,- EUR

 

3.     Ruší stretnutie 24.kola 6.ligy dospelých Breznica – Stročín dňa 03.06.2018, z dôvodu oznámenie FK Stročín o nenastúpení na stretnutie pre nedostatok hráčov, poplatok 10,- EUR

 

4.     Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2018 zaslali prihlášky do nového súťažného ročníka 2018/2019. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF / elektronická podateľňa – prihláška do súťaže/, za každé družstvo zvlášť(družstvo si treba vytvoriť v ISSF).

 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

 

 

KR a DZ OOFZ:

 

 

 

25. Kolo-

6. Liga-dospelí

10. 06. 2018

17:00

 

Zápas

R

AR1

AR2

D

Lúčka - Kalnište

         Dovičák

Bodnar

            -

             Feč

Tisinec - Breznica

Šmajda

Špak D.

            Veselý

             Burcák

Stročín - Sitníky

Hubáč

Brendza

              Fečo

             Mackanin

     Miňovce - Kuková

Suchanič K.

Duháň

            Gonos

            OOFZ

Hrabovčík - Radoma

Končár

Suchanič M.

             Makarová

           Kaščák

Rovné - Chotča

Špak A.

Šugár

             -

            Holub

Lomné -voľno

       

 

 

 

 

14. kolo - 7. liga  dospelí - 2017/2018

10. 06. 2018 – 17:00 hod.

Zápas

             R                                      AR1

                            Kružlová – Ladomirova

          Mihelič

                            Baňa – V. Orlík

          Džupin                                 

                           Mestisko - voľno

 

 

14. kolo- 4. liga – dorast- 2017/2018

09. 06. 2018 - 14:00 hod.

Zápas

R

                               Chotča - Rovné o 10.00 hod.

                                         Fečo

                               Sitníky - Lomné o 14.00 hod.

                                         Juhás

 

14. kolo-  3. liga – žiaci -  2017/2018

09. 03. 2018 - 10:00 hod.

Zápas

R

            07.06.2018 Giraltovce – Radoma 16.00 hod.

Končár

07.06.2018  Kuková – Kalnište o 16.30 hod.

Polaščík

                                 Breznica - Stročín

Babjarčík

Miňovce -Havaj

Mihelič

 

Zmeny v obsadení  - 03.06.2018:

 

6.Liga:

Kalnište – Chotča: AR2: Končár

Kuková – Hrabovčík: AR2: Gonos

Sitníky – Lomné: R: Hubáč, AR1: Šmajda,bez AR2

Radoma – Rovné: R:Bodnár, AR1: Mihelič, bez AR2

Breznica – Stročín: zápas zrušený

Lúčka – Tisinec: R: Veselý, AR1: Špak D.,AR2: Fečo

Hrabovčík – Rovné: dohrávka 1.6.2018 o 17.00 hod.:R: Končár, AR1: Šmajda, AR2: Džupin

 

Žiaci:

Kalnište – Giraltovce : R: Pacák - 1.6.2018 o 16.00 hod.

 

DK OOFZ:

 

1.     Trestá FK Kalnište za nenastúpenie na stretnutie 23.kola 6.ligy dospelých  Tisinec – Kalnište finančnou pokutou 50,- EUR, podľa RS 26/a, poplatok 10,-EUR

 

2.     Trestá hráča FK Kuková – Ľuboš Vereščák – 1257025 -  DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 30.05.2018, podľa DP 37/5b, poplatok 10,- EUR

 

3.     Trestá hráča FK Radoma – Samuel Labanc – 1282615 -  DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 30.05.2018, podľa DP 37/5a, poplatok 10,- EUR

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník

 

 


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk