Zimnú údržbu v meste vystriedalo čistenie ciest, chodníkov a parkov, nasledovať budú i opravy ciest a chodníkov

Kým počas zimy sa zamestnanci technických služieb potýkali s odpratávaním snehu z ciest a chodníkov a snažili sa o udržiavanie týchto komunikácií v čo najlepšom stave, s príchodom jari a leta nasleduje čistenie po zime a rovnako tak aj oprava výtlkov jednotlivých úsekov. V meste je plánovaná pomerne rozsiahla rekonštrukcia ciest a chodníkov, rozdelená celkom do piatich etáp.

ZIMU ZVLÁDLI TECHNICKÉ SLUŽBY BEZ VÄČŠÍCH ŤAŽKOSTÍ

Technické služby meste Svidník majú za sebou z pohľadu údržby ďalšiu úspešnú sezónu. Zimu sa im podarilo zvládnuť bez väčších problémov. V domácej pohotovosti sa počas zimy striedalo dokopy 15 pracovníkov, ktorí boli k dispozícii v dvoch zmenách prakticky nonstop. V prípade sneženia alebo mrznúceho mrholenia boli stiahnutí do práce a vykonávali práce podľa potreby, resp. podľa pokynov službukonajúceho dispečera. Z hľadiska čísel bolo za toto obdobie preoraných celkom 1403 km miestnych komunikácií a 1261 km chodníkov, posypaných bolo 690 km miestnych komunikácií a 570 km chodníkov. Na tento posyp bolo spotrebovaných 58 ton posypového materiálu (kamenina) a 62 ton soli. Po skončení zimnej sezóny sa začalo aj s hrubým čistením krajníc na cestách a chodníkoch pracovníkmi aktivačných prác, ktorí zabezpečovali zber papiera, vyhrabovanie parkov, ručné zametanie chodníkov a miestnych komunikácií a postupne sa prevádzalo aj čistenie pouličných vpustí.

NASLEDOVAŤ BUDE REKONŠTRUKCIA CIEST A CHODNÍKOV

V priebehu mesiaca január a marec 2018 bola prevedená obhliadka mesta za účelom zistenia stavu ciest a chodníkov po zime, ktorou sa prehodnotil ich celkový stav a na základe toho bol  spracovaný plán opravy ciest a chodníkov v meste Svidník na rok 2018, ktorý je rozdelený do piatich etáp. Do plánu rekonštrukcie boli navrhnuté všetky úseky, kde je potrebná oprava. Jednotlivé rekonštrukčné práce sa budú realizovať podľa finančných prostriedkov v rozpočte Technických služieb mesta Svidník. Harmonogram jednotlivých etáp nájdete v prehľadnej tabuľke pod článkom.  (ver)


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk