DETSKÁ OLYMPIÁDA NA ZŠ KOMENSKÉHO

Pri príležitosti medzinárodného dňa detí, ktorý sa každoročne oslavuje v prvý júnový deň, zorganizovali pedagógovia Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku pre svojich žiakov výnimočnú detskú olympiádu.

Celá olympiáda sa niesla v duchu fair play a podľa hesla baróna Coubertina (čítaj kuberténa), zakladateľa novodobých olympijských hier, ktorý povedal, že nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa. Otvorenie olympijského dňa na ZŠ Komenského sprevádzalo slávnostné vztýčenie olympijskej vlajky, zapálenie olympijského ohňa, vypustenie holubíc mieru, či prečítanie slávnostného olympijského sľubu. Následne vyhlásila riaditeľka školy Helena Lacová olympijské hry za zahájené. Každá trieda si takisto vyrobila aj svoju vlajku, pod ktorou súťažila. Na všetkých žiakov školy čakali rôzne súťažné disciplíny ako behy na 50 metrov, 300 metrov a tisíc metrov, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, štafetový beh a preťahovanie lanom. Po ukončení disciplín nasledovalo slávnostné odovzdávanie medailí pre víťazov. Olympiáda bola ukončená sfúknutím olympijského ohňa a s prísľubom zopakovania si tejto úspešnej akcie opäť o rok.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk