Výstava maturitných prác študentov grafiky a odevného dizajnu v Podduklianskom osvetovom stredisku

Uplynulé týždne sa v Strednej priemyselnej škole niesli v duchu záverečných aktivít žiakov štvrtého ročníka.  Tí absolvovali obhajoby záverečných praktických maturitných prác spojených s prezentáciou záverečných projektov  grafikov i odevných dizajnérov, ktorí predviedli svoje modely na malej módnej prehliadke.  Zároveň pripravili inštaláciu všetkých  prác vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska, kde sa na záverečnej vernisáži po poslednom zvončeku 18. mája sústredili všetci žiaci a učitelia školy.  Výstava potrvá do 22.júna 2018 a je sprístupnená nielen priateľom a priaznivcom školy, ale aj celej verejnosti. Štvrtáci majú za sebou aj akademický a maturitný týždeň a všetci úspešne dosiahli absolutórium v podobe maturitnej skúšky.


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk