Popoludnie s folklórom

Dňa 12. mája prežili občania obce Nižná Jedľová a jej návštevníci príjemné popoludnie s folklórom.  Vedenie Obce Nižná Jedľová za podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR a Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku pripravila projekt Popoludnie s folklórom. O dobrú náladu divákov sa postarala ľudová hudba Stropkoviani, za čo si vyslúžili veľký aplauz od obecenstva. Program moderovali Zuzka Makarová a Radka Pavelčáková. Po chutnej kapustnici sestry Halčíkove, dievčatá z obce, si pripravili pre prítomných malé hudobné prekvapenie.

Poďakovanie patrí Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR, Podduklianskému osvetovému stredisku vo Svidníku, účinkujúcim a všetkým čo sa podieľali na príprave tohto príjemne stráveného popoludnia s ľudovou hudbou.

Snahou obce Nižná Jedľová bude, aby takéto príjemné popoludnia s oživovaním ľudovej hudby, tradícii a zvykov sa konali aj v budúcnosti, čím by boli priblížené mladšej generácii a dobrou spomienkou pre skôr narodeným.  


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk