Pozrieť sa detskými očami na svet okolo seba

Súťaž Moje nie zlu je súťaž v tvorbe komiksových príbehov, ktorá je zameraná na prevenciu patologických spoločenských javov. Vyhlasovateľom súťaže je Divadlo Jonáša Záborského -útvar osvetovej činnosti v Prešove. Poslaním súťaže je rozvíjať a podporiť autorskú tvorbu komiksových príbehov.

Vo štvrtok 31.mája 2018 sa  v priestoroch DJZ v Prešove uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 16. ročníka krajskej súťaže v tvorbe komiksových príbehov žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií Moje nie zlu 2018. Do súťaže sa svojím komiksovým príbehom po druhýkrát zapojila aj Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku. Odborná porota pod vedením PhDr. Petra Karpinského udelila čestné uznanie a vecnú cenu Miriam Jalčakovej, žiačke 8. ročníka, za prácu Neolitovci. V spomínanej súťaži žiačka získala už aj 3. miesto za komiksový príbeh O červenej čiapočke.

Súťaž umožnila stretnutie mladých autorov s odborníkmi v rámci seminára a obohatila poznatky žiakov v oblasti tvorby príbehov. Žiaci  majú možnosť  pozrieť sa detskými očami na svet,  učia sa  základom tvorivého písania, cibria  zmysel pre pozitívne hodnoty života, ale i neduhy jestvujúce okolo nás.

Dnes sa komiks považuje za samostatné umenie či žáner, kde ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.                                                                                                                                                   

 hv


Autor: redakcia

Tento članok bol vytačený z portálu Týždenníka Dukla, Centrálna 812/11, 089 01 Svidník, tel/fax: +421 54 7881741, mob 24hod: +421 911 665 600, redakcia@e-dukla.sk, www.e-dukla.sk